Najava objave revidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

12.03.2021. 14:56

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objavit će u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. godine u 15.00 sati, Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Navedeni Izvještaji bit će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.