Najava objave revidiranih Godišnjih izvješća za 2012. godinu

25.04.2013. 15:06

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objaviti će u petak, 26. travnja 2013. godine u 10,00 sati, Godišnja izvješća za 2012. godinu, koja uključuju Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje i bilješke s izvještajem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje godišnjih izvještaja.

Godišnja izvješća biti će objavljena i dostupna na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljena HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.