Najava objave nerevidiranih rezultata poslovanja JANAF-a d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

12.02.2015. 12:21

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objaviti će u petak, 13. veljače 2015. godine u 10,00 sati, Nerevidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.