Najava objave ispravljenih revidiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za 2014. godinu

14.07.2015. 16:08

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objaviti će u srijedu, 15. srpnja 2015. godine u 12,00 sati, ispravljene Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, ispravljeno Godišnje Izvješće Uprave za 2014. godinu i ispravljenu Odluku o rasporedu dobiti.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.