Na Terminalu Omišalj prihvaćen 2.000 tanker sa sirovom naftom

11.10.2011. 10:55

Omišalj – Na JANAF-ovom Terminalu Omišalj danas, 12. listopada 2011. godine, prihvaćen je SEAQUEEN, jubilarni 2.000 tanker sa sirovom naftom. Činjenica da je prvi tanker s naftom, Slaviša Vajner Čiča na Terminalu Omišalj prihvaćen još 25. listopada 1979. godine te da je u 32 godine rada 2.000 tankera sirove nafte prihvaćeno i prekrcano 161 532 578 tona sirove nafte bez i najmanjeg akcidenta, potvrda je ispravne poslovne politike JANAF-a.

Od samog puštanja u rad naftovodnog sustava 1979. godine, provodi se kontinuirana modernizacija i dogradnja cjelokupnog naftovodnog sustava s ciljem povećanja sigurnosti transporta uz zaštitu i očuvanje okoliša. S tim u vezi, važno je napomenuti kako se JANAF danas nalazi u velikom investicijskom ciklusu, u sklopu kojeg se ističe najveća investicija, izgradnja dodatnih spremničkih kapaciteta na Terminalu Omišalj.

Naime, na Terminalu Omišalj izgradit će se ukupno osam spremnika za sirovu naftu pojedinačnog kapaciteta 80.000 m3 (ukupno 640.000 m3) te spremnika za naftne derivate ukupnog kapaciteta do 100.000 m3. Ukupna vrijednost investicije na Terminalu Omišalj iznosi milijardu kuna, a završetak se predviđa do 2015. godine. Novoizgrađeni spremnici bit će dio projekta Adriatic spot tržišta, a manji dio bit će namijenjen za skladištenje državnih obveznih zaliha.

Inače, Terminal i Luka Omišalj, smještena na sjevernoj strani otoka Krka u zaljevu Omišlja, idealna je za prihvat i otpremu nafte. Dva tankerska veza s dubinom mora od 30 metara mogu bez ograničenja prihvatiti i najveće tankere. Pomoću peljara i tegljača čitava operacija okretanja i vezivanja čak i VLCC tankera ne traje duže od 3 sata.

Na svakom vezu su četiri istakačke ruke za sirovu naftu i dvije za naftne derivate s mogućnošću prekrcaja od 5.000 m3/h svaka, odnosno 20.000 m3/h nafte po vezu. Tankeri mogu ukrcavati i iskrcavati naftu 24 sata na dan, 365 dana godišnje.

Trenutni ukupni kapacitet spremnika na Terminalu Omišalj iznosi 760.000 m3 za sirovu naftu, kapacitet spremnika za derivate iznosi 60.000 m3, a neposredno uz spremnike nalazi se i autopunilište za naftne derivate.