JEDINSTVENI PROSPEKT ZA UVRŠTENJE U REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

29.05.2013. 12:03

Zagreb - Jedinstveni prospekt za uvrštenje u redovito tržište Zagrebačke burze d.d. izrađen je za uvrštenje na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. 264.812 redovne dionice na ime, oznake JNAF-R-A, koje drži jedan dioničar – HANDA, a koje su izdane u postupku dokapitalizacije provedene 2009. godine i koje su prethodno nosile oznaku B. Kako bi se napravila konverzija navedenih dionica u seriju A, bilo je potrebo izraditi Prospekt uvrštenja.

Prospekt možete vidjeti ovdje.