Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave društva Jadranski naftovod, dioničko društvo

22.11.2023. 16:33

Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavilo je dana 22. studenog 2023. godine javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24.

Detalji natječaja dostupni su na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8366292.html