Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na lokacijama Terminal Žitnjak i Terminal Sisak radi postavljanja samposlužnih aparata

31.05.2023. 09:02

Temeljem čl.7 st.1. Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova (izuzetci od postupka nabave) JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo, objavljuje Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na lokacijama Terminal Žitnjak i Terminal Sisak radi postavljanja samposlužnih aparata.

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.