JANAF sklopio Ugovor o transportu nafte s NIS-om za 2013. godinu

02.01.2013. 14:37

Zagreb – JANAF d.d. i NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d. sklopili su Ugovor o transportu 1.800.000 tona nafte sustavom JANAF-a za potrebe NIS-a tijekom 2013. godine.