JANAF ostvario dobit od 371 milijuna – povećanje za 4,5%

28.02.2019. 17:46

Zagreb – JANAF d.d., kao Društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi, objavilo je danas, 28. veljače 2019. godine Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

U 2018. godini JANAF d.d. zadržao je kontinuitet dobrih poslovnih rezultata te je ostvario bruto dobit u iznosu od 370,6 mil. kuna što je porast od 4,5% u odnosu na prethodnu godinu i neto dobit u iznosu od 303,7 mil. kuna koja je također veća za 4,5% od ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. U navedenom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 781,8 mil. kuna, dok su ukupni rashodi smanjeni za 3,5% u odnosu na prethodnu godinu, a iznose 411,2 mil. kuna

Poslovanjem s inozemnim kupcima JANAF d.d. je ostvario gotovo 68% svojih prihoda. Tim ostvarenim rezultatima kompanija potvrđuje svoju izvoznu orijentiranost i otvorenost prema inozemnim tržištima. 

Financijski pokazatelji Društva iskazuju iznadprosječne vrijednosti – stopa EBITDA 67,20%, koeficijent ekonomičnosti 1,77 te koeficijent zaduženosti 0.

Intenzivan investicijski ciklus JANAF d.d. nastavio je i u 2018. godini te je u investicije uložio 457,4 mil. kuna vlastitih novčanih sredstva, od kojih se najveći dio odnosio na izgradnju novih spremnika za skladištenje i blending nafte. 

Otvorenošću prema novim tržištima, odnosno izvozu, ulaganjima u nove spremničke kapacitete i infrastrukturu naftovoda, što pridonosi stvaranju novih vrijednosti te smanjenjem troškova, rezultiralo je ostvarivanjem višegodišnjih dobrih rezultata poslovanja. Takav pristup upravljanja kompanijom osnažuje JANAF koji je postao respektabilni gospodarski subjekt u Hrvatskoj te nezaobilazni energetski faktor u Europskoj uniji i ovom dijelu Europe“, istaknuo je predsjednik Uprave JANAF-a dr.sc. Dragan Kovačević.