JANAF d.d. - novi član Nadzornog odbora

07.02.2012. 09:05

Zagreb – Temeljem članka 434. Zakona o tržištu kapitala, JANAF d.d. objavljuje sljedeće

PRIOPĆENJE

JANAF d.d. zaprimio je odluke dioničara HANDA-e, kojima je HANDA, koristeći se pravom iz članka 28. Statuta Društva, dana 03. veljače 2012. opozvala Srećka Ferenčaka s mjesta člana Nadzornog odbora Društva te je 06. veljače 2012. na njegovo mjesto imenovala Krešimira Komljenovića.

Sukladno Statutu Društva, dioničar HANDA ima pravo izravnog imenovanja 2 člana Nadzornog odbora.