Izvanredna Glavna skupština JANAF-a d.d.

07.03.2012. 10:05

Na zahtjev dioničara Agencije za upravljanje državnom imovinom kojim se traži promjena članova Nadzornog odbora Društva i s tim u vezi sazivanje Glavne skupštine, Uprava Društva je, sukladno članku 278. ZTD-a, na sjednici održanoj 5. ožujka 2012.godine donijela Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine.

Poziv i materijale za Skupštinu možete pogledati ovdje.