Imenovan član Uprave društva JANAF d.d.

08.02.2024. 14:06

Zagreb - Na osnovu rezultata javnog natječaja provedenog sukladno odredbama Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN br. 12/19), uvažavajući Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/24-01/11, ur.broj: 50301-15/07-24-02 od 25. siječnja 2024. godine, Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj danas, 8. veljače 2024. godine, imenovao članom Uprave Vladislava Veselicu, koji zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave, na novo mandatno razdoblje od četiri godine s početkom mandata 13. veljače 2024. godine.

Uprava Društva će i nadalje biti sastavljena od dva člana i to mr.sc Stjepana Adanića, predsjednika Uprave te Vladislava Veselice, člana Uprave.