• Javno prikupljanje ponuda br. 2021-0448/MD, objavljeno: 19.10.2021. 14:27

  Održavanje sustava vatrodojave (LST, Honeywell, Autronica, Kidde, Control Equipment i MSA)

  POZIV ZA JPP 2021-0448 MD.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2021-0439/MG, objavljeno: 12.10.2021. 08:00

  Detaljan pregled niskonaponskih "Ex d" elektromotora (HRN EN 60079-17) sa Terminala Sisak

  POZIV ZA JPP 2021-0439 MG.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2021-0431/DL, objavljeno: 11.10.2021. 16:11

  Originalni rezervni dijelovi mehaničkih brtvi "Borg Warner" pumpi za sirovu naftu

  POZIV ZA JPP 2021-0431 DL.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2021-0437/SB, objavljeno: 11.10.2021. 14:20

  Usluga izrade Idejnog rješenja i Elaborata zaštite okoliša sunčane elektrane na pokosu platoa spremnika A-1514, A-1516, A-1518 i A-1520 Terminala Omišalj

  POZIV ZA JPP 2021-0437 SB.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2021-0400/DL, objavljeno: 05.10.2021. 15:00

  Izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt, troškovnici) uključujući ishođenje svih potrebnih akata, potvrda i građevinske dozvole i projektantski nadzor za postavljanje svjetlećeg reklamnog panoa na krovu poslovne zgrade BCI

  POZIV ZA JPP 2021-0400 DL.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2021-0404/MD, objavljeno: 04.10.2021. 14:03

  Izrada projektne dokumentacije - održavanje elektromotornog pogona Pumpne stanice Melnice

  POZIV ZA JPP 2021-0404 MD.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2021-0398/DM, objavljeno: 27.09.2021. 13:56

  Izvođenje radova ugradnje elektromotora booster pumpe 500 kW

  POZIV ZA JPP 2021-0398 DM.pdf