Kontakti

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb
Hrvatska

Uprava

Predsjednik Uprave

Dr.sc. Dragan Kovačević

Tel: 01/ 3039 315

Fax: 01/ 3011 549

Tajnica

Tatjana Raić Vodopić

E-mail: tatjana.raicvodopic[at]janaf.hr

Član Uprave

Jakša Marasović

Tel: 01/ 3039 303

Fax: 01/ 3039 438

Tajnica

Mirela Pranić

E-mail: mirela.pranic[at]janaf.hr

Član Uprave

Bruno Šarić

Tel: 01/ 3039 351

Fax: 01/ 3095 484

Tajnica

Anita Živković

E-mail: anita.zivkovic[at]janaf.hr

Ured Uprave

Predstojnik Ureda Uprave

Sanja Meštrović

Tel: 01/ 3039 361

Fax: 01/ 3011 549

E-mail: predstojnik-uu[at]janaf.hr

Koordinator korporativnih komunikacija

Michaela Julijana Vranješ

Tel: 01/ 3039 377

Fax: 01/ 3039 424

E-mail: michaela.vranjes[at]janaf.hr

Ured upravljanja kvalitetom
Voditelj Ureda upravljanja kvalitetom

Krešimir Rukavina

Tel: 01/ 3039 435

E-mail: uuk[at]janaf.hr

Sektori

Sektor razvoja i investicija

Hrvoje Karačić, direktor

Tel: 01/ 3039 341

Fax: 01/ 3039 422

E-mail: direktor-sri[at]janaf.hr

Sektor sigurnosti i zaštite

Vlado Zorić, direktor

Tel: 01/ 3039 310

Fax: 01/ 3039 426

E-mail: direktor-ssz[at]janaf.hr

Sektor komercijalnih poslova

Vladislav Veselica, direktor

Tel: 01/ 3039 354

Fax: 01/ 3010 847

E-mail: direktor-skp[at]janaf.hr

Sektor ekonomsko financijskih poslova

Miran Kudrić, direktor

Tel: 01/ 3039 489

Fax: 01/ 3039 423

E-mail: direktor-sefp[at]janaf.hr

Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa

Dejan Subotić, direktor

Tel: 01/ 3039 321

Fax: 01/ 3039 425

E-mail: direktor-spljr[at]janaf.hr

Sektor transporta nafte

Damir Vrbanc, direktor

Tel: 01/ 3039 331

Fax: 01/ 3039 421

E-mail: direktor-stn[at]janaf.hr

Terminali

Terminal Omišalj

Bruno Janković, upravitelj terminala

Poje 2, 51 513 Omišalj

Tel: 051/ 206 232

Fax: 051/ 842 273

E-mail: upravitelj-tom[at]janaf.hr

Terminal Sisak

Tomislav Panjan, upravitelj terminala

Capraške poljane 47b, 44 000 Sisak

Tel: 044/ 550 606

Fax: 044/ 550 605

E-mail: upravitelj-tsi[at]janaf.hr

Terminal Virje

Petar Grđan, upravitelj terminala

Paromlinska 17, 48 326 Virje

Tel: 048/ 289 100

Fax: 048/ 892 022

E-mail: upravitelj-tvi[at]janaf.hr

Terminal Slavonski Brod

Domagoj Bartek, upravitelj terminala

Zadubravlje, Vrpska 2, 35 212 Garčin

Tel: 035/ 405 540

Fax: 035/ 459 020

E-mail: upravitelj-tslb[at]janaf.hr

Terminal Žitnjak-Zagreb

Ljubomir Babić, upravitelj terminala

Slavonska avenija 64, 10 000 Zagreb

Tel: 01/ 3039 481

Fax: 01/ 3039 720

E-mail: upravitelj-tzi[at]janaf.hr

Ostalo

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Adresa: Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb

Tel: 01/ 3039 999

E-mail: osobni.podaci[at]janaf.hr