Obrada osobnih podataka u selekcijskom postupku

Zaštita osobnih podataka važan je segment u upravljanju ljudskim potencijalima u JANAF-u, d.d. Prema vašim osobnim podacima koje nam ustupate prilikom selekcijskog procesa JANAF, d.d. kao voditelj obrade postupa u skladu s važećim propisima.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U SELEKCIJSKOM POSTUPKU

Zaštita osobnih podataka važan je segment u upravljanju ljudskim potencijalima u JANAF-u, d.d. Prema vašim osobnim podacima koje nam ustupate prilikom selekcijskog procesa JANAF, d.d. kao voditelj obrade postupa u skladu s važećim propisima.

Obrada vaših osobnih podataka nužna je kako bismo mogli utvrditi ispunjavate li propisane uvjete radnog mjesta na koje ste se prijavili te radi komunikacije u tijeku selekcijskog postupka, a vaša je dužnost pružiti nam točne i istinite podatke. Rezultati selekcijskog postupka smatraju se poslovnom tajnom i koriste se isključivo u svrhu selekcijske procjene odnosno donošenja odluke o zapošljavanju, a uvid u rezultate testiranja imaju ovlaštene osobe voditelja obrade te pružatelji usluge psihologijskog testiranja, koje angažiramo kao izvršitelja obrade, a s kojima JANAF, d.d. ima sklopljen Sporazum o obradi osobnih podataka. Psihologijsko testiranje obavlja se u skladu s propisima koji pobliže uređuju psihološku djelatnost, a ovlašteni psiholog dužan je tako prikupljene osobne podatke čuvati kao profesionalnu tajnu.

Prikupljeni osobni podaci neće biti učinjeni dostupnima neovlaštenim trećim osobama te će biti pohranjeni na propisanim mjestima uz primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i radi poštivanja propisanih rokova arhiviranja, nakon čega će biti trajno uništeni, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih. U slučaju zapošljavanja svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog postupka postat će dio evidencije o radnicima i čuvat će se trajno, sukladno posebnim propisima. U suprotnom, vaše ćemo podatke čuvati do okončanja selekcijskog postupka i nakon toga ćemo ih obrisati iz naše evidencije. Ukoliko želite da pohranimo vaše podatke u svojstvu potencijalnog kandidata za neko drugo radno mjesto, tada je nužno da nam date pisanu suglasnost (klikom na kućicu i stavljanjem kvačice prilikom prijave kroz aplikaciju). U tom slučaju vaše podatke čuvat ćemo 3 godine ili do povlačenja vaše privole.

U selekcijskom postupku od vas prikupljamo sljedeće osobne podatke:

  • Osnovne identifikacijske podatke (npr. ime, prezime, prebivalište/boravište, OIB, datum i mjesto rođenja);
  • Kontaktne podatke (npr. broj mobitela, telefona, adresa elektroničke pošte);
  • Podatke o obrazovanju i stručnom osposobljavanju (npr. stručna sprema, završena škola/fakultet, certifikati);
  • Podatke o radnom iskustvu i stažu (npr. prijašnji poslodavci, prijašnja radna mjesta, godine radnog staža);
  • Podatke o statusu sukladno posebnim propisima (npr. status hrvatskog branitelja, status nezaposlene osobe, podatak o invalidnosti);
  • Osobne podatke dobivene na temelju psihologijskog testiranja i intervjua;
  • Ostale osobne podatke koje navedete u životopisu i molbi, čija je pravna osnova za obradu istih vaše očito objavljivanje tih podataka.

JANAF, d.d. načelno ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka kandidata, ali je moguće da kandidat u prijavi za posao i/ili otvorenoj molbi dostavi takav podatak, čija je pravna osnova za obradu tih podataka kandidatova objava istih.

U selekcijskom postupku prikupljamo i vaše osobne podatke iz drugih izvora:

  • Preporuke bivših poslodavaca, gdje je vaša odgovornost zatražiti privolu od osoba koje su vas preporučile prije pružanja njihovih osobnih podataka;
  • Informacije iz javno dostupnih izvora.

Svrha obrade prethodno navedenih kategorija osobnih podataka je dodatna procjena kompetencija kandidata (obrazovanje, prethodni poslodavci i radno iskustvo, poslovna etika, procjena specifičnih rizika radnog mjesta i dr.), a koja se odnosi isključivo na zahtjeve koji su nužni i relevantni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

U svakom trenutku od JANAF-a, d.d. kao voditelja obrade možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka, imate pravo ulaganja prigovora na obradu, kao i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka i pravo na prenosivost podataka.

Svoju suglasnost možete povući u svako doba pisanom obavijesti upućenoj na adresu: JANAF, d.d., Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb, s naznakom „Zaštita osobnih podataka“, elektroničkom poštom na e-mail adresu: osobni.podac@janaf.hr ili telefonom: 01/3039329, što neće utjecati na zakonitost obrade do dana povlačenja.