Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka važan je segment u upravljanju ljudskim potencijalima u JANAF-u, d.d. Prema vašim osobnim podacima koje nam ustupate prilikom selekcijskog procesa JANAF, d.d. kao voditelj obrade postupa u skladu s važećim propisima.

Obrada vaših osobnih podataka nužna je kako bismo mogli utvrditi ispunjavate li propisane uvjete radnog mjesta na koje ste se prijavili, a vaša je dužnost pružiti nam točne i istinite podatke. Rezultati selekcijskog postupka smatraju se poslovnom tajnom i koriste se isključivo u svrhu selekcijske procjene odnosno donošenja odluke o zapošljavanju, a uvid u rezultate testiranja imaju ovlaštene osobe voditelja obrade te pružatelji usluge psihologijskog testiranja, koje angažiramo kao izvršitelja obrade.

Prikupljeni osobni podaci neće biti učinjeni dostupnima neovlaštenim trećim osobama te će biti pohranjeni na propisanim mjestima uz primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i radi poštivanja propisanih rokova arhiviranja, nakon čega će biti trajno uništeni, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih. U slučaju zapošljavanja svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog postupka postat će dio evidencije o radnicima i čuvat će se trajno, sukladno posebnim propisima. U suprotnom, vaše ćemo podatke čuvati do okončanja selekcijskog postupka i nakon toga ćemo ih obrisati iz naše evidencije. Ukoliko želite da pohranimo vaše podatke u svojstvu potencijalnog kandidata za neko drugo radno mjesto, tada je nužno da nam date pisanu suglasnost. U tom slučaju vaše podatke čuvat ćemo 3 godine ili do povlačenja vaše privole.

U selekcijskom postupku od vas prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • Osnovne identifikacijske podatke (npr. ime, prezime, prebivalište/boravište, OIB, datum i mjesto rođenja);
 • Kontaktne podatke (npr. broj mobitela, telefona, adresa elektroničke pošte, kućna adresa);
 • Podatke o obrazovanju i stručnom osposobljavanju (npr. stručna sprema, završena škola/fakultet, certifikati);
 • Podatke o radnom iskustvu i stažu (npr. prijašnji poslodavci, prijašnja radna mjesta, godine radnog staža);
 • Podatke o statusu kandidata sukladno posebnim propisima (npr. status hrvatskog branitelja, status nezaposlene osobe, podatak o invalidnosti);
 • Ostale osobne podatke koje navedete u životopisu i molbi, čija je pravna osnova za obradu istih vaše očito objavljivanje tih podataka.

   U svakom trenutku od JANAF-a, d.d. kao voditelja obrade možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka, imate pravo ulaganja prigovora na obradu, kao i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka i pravo na prenosivost podataka.

   Svoju suglasnost možete povući u svako doba pisanom obavijesti upućenoj na adresu: JANAF, d.d., Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb, s naznakom „Zaštita osobnih podataka“, elektroničkom poštom na e-mail adresu: osobni.podac@janaf.hr ili telefonom: 01/3039999, što neće utjecati na zakonitost obrade do dana povlačenja.