Odgovorno upravljanje ljudskim potencijalima u JANAF-u

Upravljanje ljudima predstavlja veliku odgovornost i izazov. Svjesni dinamičnih promjena na tržištu rada i zahtjeva u današnjem poslovnom svijetu, u upravljanju ljudskim potencijalima uspostavili smo niz održivih politika za osiguravanje učinkovitog tijeka poslovnih procesa, uz profesionalni razvoj svakog zaposlenika.

Provedene aktivnosti, kako u osnovnim djelatnostima, tako i u projektima upravljanja ljudskim resursima, obvezuju nas na provođenje daljnjih promjena koje će doprinijeti razvoju Društva JANAF na razini glavnih strateških ciljeva i u skladu s najboljim praksama. Ovakav proces upravljanja ljudskim potencijalima temeljen na otvorenoj komunikaciji stvara transparentno okruženje u kojem se njeguje profesionalni i osobni napredak i razvoj svakog zaposlenika, osigurava brz i učinkovit prijenos znanja i vještina, povećava tehnološka konkurentnost, radna učinkovitost i zadovoljstvo radnika.

Sustavnom brigom o zaposlenicima pozicionirali smo se kao jedna od vodećih kompanija u provođenju obiteljski i socijalno odgovornih politika. Kako bismo svim zaposlenicima pružili potporu u uspostavljanju ravnoteže poslovnog i privatnog života, JANAF se 2016. godine priključio MAMFORCE inicijativi te stekao osnovni certifikat Mamforce Company Standard kao prva tvrtka u pretežito državnom vlasništu. U 2018. godini JANAF je certificiran za napredni Mamforce Company Standard u kategoriji CHANGE (posvećenost promjenama), kojeg zadržava kroz sljedeće dvije godine. Cilj nam je i dalje razvijati programe i kreirati politike zapošljavanja, razvoja i internog napredovanja, odnosno općenito upravljanja ljudima, kroz mentorske i coaching programe osnaživanjem srednjeg menadžmenta za uvođenje promjena u područjima osvještavanja obiteljske odgovornosti i važnosti rodne jednakosti.