Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

28.07.2021. 14:05

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u četvrtak, 29. srpnja 2021. godine u 11.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.