JANAF – usvojena Strategija tranzicije i razvoja Društva za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. godine

21.01.2022. 14:50

Zagreb - Uprava i Nadzorni odbor JANAF d.d. usvojili su Strategiju tranzicije i razvoja JANAF-a za razdoblje od 2022. do 2030. godine s vizijom do 2050. godine. JANAF je jedna od okosnica energetske neovisnosti Republike Hrvatske i ključan igrač na energetskom tržištu susjednih zemalja i Europske unije, ali i hrvatski predvodnik tranzicije prema zelenoj i održivoj ekonomiji. Tu poziciju JANAF-a dodatno potvrđuje i ova Strategija, kojom se definiraju ključni čimbenici budućnosti Društva na nacionalnoj i široj razini te način na koji će se osigurati dugoročni rast i razvoj, uzimajući pritom u obzir ključne trendove u energetskoj industriji.

Prilikom izrade Strategije analizirano je trenutačno stanje kompanije te globalni, europski i regionalni trendovi u energetskoj industriji, kao i strategije naftnih kompanija u okruženju, kako bi se utvrdio potencijal za diverzifikaciju JANAF-a u niskougljične djelatnosti. Analiza budućeg razvoja energetskog sektora ukazuje na smanjenje korištenja nafte i naftnih derivata te povećano korištenje energije iz obnovljivih izvora, a trendovi u naftnoj industriji i ubrzani razvoj alternativnih energetskih tehnologija podupiru diverzifikaciju poslovanja u obnovljive izvore energije.

Usvojena Strategija određuje prioritete diverzifikacije i osigurava raznolikost u poslovanju i razvoju JANAF-a s ciljem osnaživanja kompanije, ulaganja u održivost poslovanja te osiguravanja dugoročne liderske pozicije u tranziciji prema zelenoj i održivoj ekonomiji. Implementacijom Strategije osigurat će se daljnja stabilnost poslovanja kroz postojeće djelatnosti, ali i novi prihodi u području obnovljivih izvora energije. Strategijom su definirane glavne strateške inicijative koje će omogućiti prilagodbu JANAF-a trenutnim i budućim tržišnim trendovima, a to su ulazak na tržišta obnovljivih izvora energije te ulaganje u nove tehnologije, ostvarivanje viših prihoda, implementacija agilnije i efikasnije organizacije koja će biti prilagođena novom modelu poslovanja, te interni razvoj kadrova i privlačenje stručnjaka s tržišta rada.

„JANAF je kompanija od strateške važnosti za energetsku neovisnost Republike Hrvatske, a osiguravanje dugoročne održivosti i stabilnosti poslovanja JANAF-a strateški je projekt ove Uprave Društva. Zelena tranzicija u tome ima presudnu ulogu i pred nama je zahtjevan zadatak, ali mu pristupamo s velikim entuzijazmom. Pozorno pratimo razvoj događaja vezan uz regulativu Europske unije te strateške smjernice Vlade Republike Hrvatske vezane uz ugljične emisije, kao i druge odredbe vezane uz zaštitu okoliša. Uvjereni smo da ćemo ostvariti ciljeve koje su Europska unija i Republika Hrvatska postavile na tom području i da ćemo osigurati uspješnu transformaciju JANAF-a u snažnu energetsku kompaniju. Obnovljivi izvori, nove metode skladištenja energije te druge kompatibilne djelatnosti samo su dio budućeg portfelja i naše vizije JANAF-a za budućnost,“ istaknula je ovim povodom Uprava JANAF-a predvođena predsjednikom Uprave mr.sc. Stjepanom Adanićem i članom Uprave Vladislavom Veselicom.