Instrumentarac I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Sisak

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 02.08.2017. objavljuje natječaj za radno mjesto

Instrumentarac I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Sisak

Minimalni uvjeti:
• SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
• Vozačka dozvola B kategorije;
• 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:
• Obilazi postrojenje i izvršava preventivne preglede instrumentacijske opreme i dijelova kako bi identificirao potencijalne opasnosti, greške ili oštećenja;
• Ispituje, podešava, popravlja i zamjenjuje dijelove instrumentacijske opreme;
• Instalira i sudjeluje u testiranju nove opreme;
• Priprema i provjerava ispravnost instrumentacijske opreme neposredno prije i za vrijeme transporta nafte;
• Sudjeluje u mjerenju i održavanju katodne zaštite;
• Obavlja ispitivanja izolacije cjevovoda CIPS i DCVG metodom;
• Vodi evidenciju svih promjena vezanih uz stanje instrumentacijske, mjerno-regulacijske i upravljačke opreme na terminalu i trasi.

Obavezne kompetencije:
• Znanja iz područja struke (održavanje elektroničkih uređaja, automatsko upravljanje i druga);
• Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
• Sposobnost prostornog predočavanja i spretnost;
• Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
• Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
• Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
• Uočavanje problema;
• Motoričke sposobnosti.

Instrumentarac I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.
 Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu: ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 09.08.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – instrumentarac I. Terminal Sisak“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa