Inženjer pomorskog prometa (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 14.9.2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Inženjer pomorskog prometa (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:
• VŠS / 180 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: pomorstvo – kapetan duge plovidbe ili inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera;
• Ovlaštenje kapetana duge plovidbe – osposobljenost za zapovjednika broda od 3000 BT ili veće – STCW II/2;
• Osposobljenost za temeljnu sigurnost na brodu – STCW A-VI/1;
• Osposobljenost za rad na tankerima za ulje – STCW V/1-1-2;
• Osposobljenost za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda – STCW VI/5;
• Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara – STCW VI/3;
• Važeća pomorska knjižica;
• Rad sa MS programskim paketima;
• Znanje engleskog jezika struke;
• Vozačka dozvola B kategorije;
• 4 godine radnog iskustva na poslovima prihvata tankera, iskrcaja i ukrcaja tereta.

Poslovne aktivnosti u bitnom:
• Koordinira rad svih sudionika u procesu prihvata tankera, iskrcaja i ukrcaja tereta. Odgovoran je za sigurnost iskrcaja tereta;
• Asistira peljaru prilikom pristajanja na vez;
• Sudjeluje u intervencijama u akcidentnim situacijama.

Obavezne kompetencije:
• Znanja iz područja struke (znanja o prihvatu, otpremi i sigurnosti na tankerima);
• Poznavanje propisa iz područja struke;
• Informatička pismenost; interpretiranje podataka;
• Upravljanje rizicima na operativnoj razini i sposobnost brzog rješavanja problema;
• Razvijene komunikacijske i organizacijske vještine;
• Mentorske sposobnosti; pouzdanost i sistematičnost; otpornost na stres.

Napomena: Radno mjesto Inženjer pomorskog prometa u JANAF-u d.d. je u režimu smjenskog rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 21.9.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer pomorskog prometa“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa