Manipulant odušne stanice (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Odušna stanica Dobra

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 8.2.2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Manipulant odušne stanice, M/Ž, 1 izvršitelj s mjestom rada Odušna stanica Dobra

Minimalni uvjeti:


• SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
• Vozačka dozvola B kategorije;
• 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Poslovne aktivnosti u bitnom:


• Prati tehnološke parametre naftovodnih instalacija i prosljeđuje podatke u dispečerski centar;
• Kontrolira rad opreme i održava čistoću tehničkih sredstava rada;
• Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja; otklanja manje kvarove na postrojenju; obavještava nadređene o većim kvarovima;
• Sudjeluje u operacijama prihvata i odašiljanja čistača cjevovoda i brine o ispravnom radu separatora otpadnih voda;
• Kontrolira i podešava rad otpusnog uređaja, pritisak u bocama dušika i postavni pritisak u otpusnom uređaju;
• Obavlja ispumpavanje nafte iz odušnog spremnika;
• Nadgleda rad sigurnosnih kamera na OS Dobra.

Obavezne kompetencije:


• Znanja iz područja struke;
• Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
• Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
• Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
• Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
• Temeljitost, emocionalna stabilnost;
• Motoričke sposobnosti.

Prednost će imati kandidati koji imaju položen:


• Stručni ispit za strojara crpnih stanica;
• Stručni ispit za strojara motora s unutarnjim sagorijevanjem;
• Stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija.

Molimo kandidate da u životopisu obavezno navedu koji su od navedenih ispita položili te o položenom ispitu prilože dokaz (uvjerenje i sl.).

Manipulant odušne stanice je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri (3) mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju, preslikom vozačke dozvole, preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 15.2.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „manipulant odušne stanice“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa