Inženjer strojarskog održavanja I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 8.2.2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto

Inženjer strojarskog održavanja I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:


• VSS / 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo;
• Stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva;
• Znanje engleskog jezika struke;
• Rad s MS programskim paketima;
• Vozačka dozvola B kategorije;
• 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:


• Nadzire izvođenje radova iz područja struke;
• Izrađuje upute i programe za preventivno i korektivno održavanje;
• Izrađuje specifikacije materijala, opreme i radova preventivnog i korektivnog održavanja iz područja struke;
• Prati i predlaže tehnologije izvođenja radova iz područja struke;
• Analizira i evaluira tehničke specifikacije;
• Dokumentira izvedena stanja i kontrolira provedbu aktivnosti održavanja iz područja struke u skladu s tehničkom dokumentacijom, važećim propisima i internim aktima.

Obavezne kompetencije:


• Posjedovanje znanja i poznavanje propisa iz područja struke;
• Kvantitativno i analitičko rasuđivanje, divergentno razmišljanje;
• Interpretiranje podataka;
• Fleksibilnost, inicijativnost i sistematičnost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome i uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 15.2.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer strojarskog održavanja I.“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa