Inženjer strojarskog održavanja II., 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 29.12.2016. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Inženjer strojarskog održavanja II., 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Minimalni uvjeti: 

VSS / 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo; 

Znanje engleskog jezika struke; 

Rad sa MS programskim paketima; 

Vozačka dozvola B kategorije; 

1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima. 

Poslovne aktivnosti u bitnom: 

Sudjeluje u planiranju i provođenju održavanja strojarske opreme sustava JANAF-a; 

Sudjeluje u izradi uputa i programa za preventivno i korektivno održavanje; 

Prati i predlaže tehnologije izvođenja radova iz područja struke; 

Izrađuje specifikacije materijala, opreme i radova preventivnog i korektivnog održavanja iz područja struke; 

Analizira i evaluira tehničke specifikacije; 

Dokumentira izvedena stanja i kontrolira provedbu aktivnosti održavanja iz područja struke u skladu s tehničkom dokumentacijom, važećim propisima i internim aktima; 

Predlaže plan održavanja iz područja struke. 

Obavezne kompetencije: 

Posjedovanje znanja i poznavanje propisa iz područja struke; 

Kvantitativno i analitičko rasuđivanje, divergentno razmišljanje; 

Interpretiranje podataka; 

Fleksibilnost, inicijativnost i sistematičnost. 

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci. 

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 05.01.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer strojarskog održavanja II.“. 

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja). 

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane. 

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi. 

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi. 

Služba ljudskih resursa