Inženjer informatike I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 14.11.2018. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:
Inženjer informatike I. (M/Ž), 1 izvršitelj
s mjestom rada na lokaciji Zagreb
Minimalni uvjeti:
 VSS / 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područja: informatika, računarstvo, elektronika;
 Znanje engleskog jezika struke;
 Rad s Microsoft operativnim sustavima i aplikacijama;
 Poznavanje komunikacijskih tehnologija (TCP/IP) i CISCO opreme (LAN, WAN Wirelles i sl.);
 Vozačka dozvola B kategorije;
 4 godine radnog iskustva na poslovima u struci (informatika, elektronika, računarstvo).
Poslovne aktivnosti u bitnom:
 Sudjeluje u projektiranju i izgradnji te uvođenju novih segmenata informatičkog sustava JANAF-a;
 Nadgleda promet na mreži i provodi modifikacije po potrebi;
 Implementira nove komponente i servise u postojeći mrežni sustav;
 Brine za sigurnost i zaštitu svih dijelova IT sustava;
 Otklanja probleme u radu servisa i sistemskog softvera na strani poslužitelja (servera);
 Proaktivno nadzire rad antivirusne zaštite u svim dijelovima sustava;
 Izrađuje i provodi backup i restore procedure;
 Sudjeluje u upravljanju hardverskom i softverskom imovinom (IT asset management);
 Prati i predlaže tehnologije izvođenja radova iz područja struke;
 Inicira postupak nabave programske podrške (hardver) i programa (softver) prema standardima; analizira i ocjenjuje tehničke specifikacije.
 Obavezne kompetencije:
 Znanja iz područja struke (znanje rada sa mrežnom opremom (switch, router i slično TCP/IP umrežavanje; poznavanje  Microsoft familije proizvoda; poznavanje načina licenciranja software-a i druga znanja);
 Poznavanje propisa iz područja struke;
 Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 Upravljanje informacijama;
 Kvantitativno i analitičko rasuđivanje; divergentno razmišljanje;
 Vještine treniranja;
 Interpretiranje podataka;
 Fleksibilnost, inicijativnost i sistematičnost.
Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.
Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 21.11.2018. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ''natječaj – Inženjer informatike I.''.
Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.
Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.
Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.
Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.
Služba ljudskih resursa