Željeli biste raditi u JANAF-u, ali trenutno nemamo oglašeno radno mjesto koje odgovara vašim stručnim kvalifikacijama? Pozivamo vas da se prijavite kao potencijalni kandidat odabirom opcije "Otvorena molba", a mi ćemo vas kontaktirati u slučaju da se u budućnosti ukaže potreba za zaposlenikom vašeg profila.

Karijera u JANAF-u

Pošaljite otvorenu molbu na e-mail.