• Javno prikupljanje ponduda 2020-0595 MG, objavljeno: 18.12.2020. 08:47

  Izvođenje građevinskih radova održavanja Terminala Žitnjak tijekom 2021. godine

  POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0595MG.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda 2020-0602 MG, objavljeno: 18.12.2020. 08:40

  Interventno održavanje i servisiranje aktuatora Limitorque na lokacijama JANAF-a, d.d. tijekom 2021. i 2022. godine

  POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0602 MG.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0592 MG, objavljeno: 18.12.2020. 08:33

  Interventno održavanje i servisiranje aktuatora Rotork na lokacijama JANAF-a, d.d. tijekom 2021. i 2022. godine

  POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0592 MG.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0576/MG, objavljeno: 11.12.2020. 14:12

  Izvođenje građevinskih radova održavanje Terminala Omišalj, PS Melnice i pripadajuće trase Terminal Omišalj – OS Dobra, tijekom 2021. godine

  POZIV ZA JPP 2020-0576 MG.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0542 MG, objavljeno: 04.12.2020. 12:08

  Elektromontažni radovi održavanja i interventni elektromontažni radovi te isporuka nužnog materijala i opreme na Terminalu Žitnjak tijekom 2021. godine

  POZIV ZA JPP 2020-0542MG.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0504, objavljeno: 23.11.2020. 15:27

  Izvođenje radova grijanja i ventilacije strojarske radionice Terminala Omišalj

  POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0504 KG.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0495, objavljeno: 19.11.2020. 10:39

  Isporuka 70.000 litara loživog ulja tijekom 2021. godine za Terminal Sisak

  POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0495 DL.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0493, objavljeno: 16.11.2020. 15:35

  Ugradnja spremnika loživog ulja za grijanje radnih prostorija na Terminalu Omišalj.

  POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0493 MD.pdf IZMJENA POZIVA ZA JPP 2020-0493 MD.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0486, objavljeno: 16.11.2020. 15:27

  Izvođenje radova servisa rotacione opreme i radova strojne obrade tijekom 2021. i 2022. godine na terminalima Omišalj, Sisak, Žitnjak, Virje, Slavonski Brod i u radionici Izvođača.

  POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0486 MD.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0499, objavljeno: 16.11.2020. 15:17

  Elektromontažni radovi održavanja i interventni elektromontažni radovi te isporuka nužnog materijala i opreme na terminalima JANAF-a, d.d. tijekom 2021. i 2022. godine

  POZIV JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0499 SB.pdf
 • Javno prikupljanje ponuda br. 2020-0473, objavljeno: 11.11.2020. 08:31

  Izvođenje radova generalnog remonta vertikalne booster pumpe 1-500 DKB 49 za sirovu naftu na Terminalu Sisak

  POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE 2020-0473 MG.pdf
 • JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA BROJ 2020-0246/SB, objavljeno: 08.06.2020. 09:40

  Izvođenje radova remonta vertikalne booster pumpe za sirovu naftu tipa 1-500 DKB 49 (ACEC) na Terminalu Omišalj

  OGLAS JPP 2020-0246-SB.pdf