Red. br.BROJ NADMETANJAOBJAVA VJESNIKOBJAVA INTERNET STRANICAPREDMET UGOVORAUGOVOR SKLOPLJEN SA
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2010. g. – UGOVORI SKLOPLJENI U 2011. g.
1459/1016.11.16.11.Izrada Izvješća o sigurnosti sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08)DLS d.o.o.Milutina Barača 19 (RRA Porin), 51000 Rijeka i OIKON d.o.o.Avenija Dubrovnik 6-8, 10000 Zagreb
2468/1010.11.10.11.Rekonstrukcija pretakališta vagon cisterni i ugradnja opreme u spremnikeZM-MONTAG d.o.o. Zagreb, Veslačka 2-6
3481/1015.11.15.11.Redovno i interventno održavanje mikrovalnih radijskih komunikacijskih veza/mreže: Zagreb - RR Sljeme - Terminal Sisak; Terminal Omišalj - PS Melnice; RR Sljeme - Jagnjedovac - Molve - Terminal VirjeODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2011. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2011. g.
1552/1007.02.07.02.Izrada tehničke dokumentacije glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcija i dogradnja autopunilišta za dodavanje aditiva i biodizela, ukapljivanje para naftnih derivata, proširenje pumpne stanice i mjerenje zapunjenosti cjevovodaINO-INŽENJERING d.o.o. 51512 Njivice, Japlinečki put 2 (Glavni izvršitelj), GEOKON-ZAGREB d.d. 10000 Zagreb, Starotrnjanska 16a, TEH-PROJEKT INŽENJERING d.o.o. 51000 Rijeka, Kumičićeva 61, Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Boris Vranešević, 44000 S
2636/1026.01.26.01.Sustav za upravljanje ljudskim resursimaKING ICT d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10000 Zagreb
32/1131.01.31.01.Građenje spremnika A-1514, A-1516 i A-1518 s pripadajućom opremom i instalacijama na Terminalu OmišaljZAJEDNIČKA PONUDA
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. (nositelj zajedničke ponude), Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod i ĐURO ĐAKOVIĆ PROIZVODNJA OPREME d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod; ĐURO ĐAKOVIĆ INŽENJERING d.d., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Sl
4625-10/1118.02.18.02.Izvođenje radova na pojačanom održavanju objekata glavne trafostanice i kontrolne zgrade pumpaone Terminala SisakJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
531/1118.02.18.02.Izrada projekta, isporuka i montaža stabilnog sustava za gašenje požara u prostoriji pumpaone, vanjskom dijelu pumpne stanice i regulacionoj stanici OS Dobra BONPET tekućinom, po odredbi "ključ u ruke".MATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
651/1115.02.15.02.IT OPREMATECOMTRADE d.o.o. Hrvatskog proljeća 20a, Zagreb
770/1124.02.24.02.Extra lako lož ulje za potrebe grijanja TerminalaEURO-PETROL d.o.o. 51000, Rijeka, Martinkovac 143b,
871/1123.02.23.02.Isporuka kaskadne etalonske posude 1000 l + 2000 l za ispitivanje obujma tekućina.ETRADEX d.o.o., Benazići 99, 52332 Pićan
9138/1102.05.02.05.Izrada projektne tehničke dokumentacije te isporuka, montaža i puštanje u rad
mikrovalnih digitalnih radijskih komunikacijskih mreža za prijenos digitalnih podataka po
odredbi „ključ u ruke“ na relacijama: Miramarska cesta 24, Zagreb – RR Sljeme, u zašt
MICRO-LINK d.o.o., Franje Fuisa 12,. 10000 Zagreb
1010186/1117.05.18.05.Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad proširenog sustava tehničke zaštite na Terminalu Omišalj.TEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
11149/1125.05.26.05.Izvođenje radova zaštite od korozije spremnika A-1503 na Terminalu Omišalj JANAF-aIVAMONT d.o.o. Vulinčeva 24, 10310 Ivanić Grad
12143/1125.05.26.05.Strojarski radovi po verifikaciji rezultata ispitivanja inteligentnim pigom na trasi magistralnog cjevovoda Jadranskog naftovoda Sisak - VirjeMONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. Velimira Škorpika 28, 10090 Zagreb
13168/1125.05.26.05.Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi na spremniku A-1503 Terminala Omišalj u sklopu generalnog remonta spremnikaODRŽAVANJE I IZGRADJA POGONA d.o.o. Savska Opatovina 34, 10000 Zagreb
14167/1102.06.02.06.Izvođenje radova rekonstrukcije sustava vatrodojave na Terminalu VirjeMERKANTILE d.d. Svačićev trg 6, 10000 Zagreb
15261/1121.06.21.06.Rekonstrukcija i prenamjena rezervoarskog prostora, elektroenergetika i mjerenje upravljanje i regulacija autopunilišta Terminala ŽitnjakSIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
16284/1121.06.21.06.Rekonstrukcija i prenamjena rezervoarskog prostora: strojarski i građevinski radovi izgradnje autopunilišta Terminala ŽitanjakZM-MONTAG d.o.o. Zagreb, Veslačka 2-6
17260/1127.06.27.06.Izvođenje radova uređenja vatrogasnice - servisne zgrade na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
18242/1129.06.29.06.Strojarski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pig-om na trasi Jadranskog naftovoda Omišalj - SisakCJEVOMONT d.o.o. Poslovna zona 1, kbr. 13, 44320 Kutina
19285/1130.06.30.06.Građevinski radovi po verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pig-om Omišalj - SisakJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
20287/1106.07.06.07.Sanacija stijenskog pokosa kod ceste Vez-2 - Pumpaona morske vode na Terminalu OmišaljDOVOĐA, obrt za građevinarstvo i šumarstvo, Trg I. Mažuranića 4, 51250 Novi Vinodolski
21286/1107.07.07.07.Sanacija erozije tla kosine naftovoda Stara Sušica (trasa Omišalj - OS Dobra)DOVOĐA, obrt za građevinarstvo i šumarstvo, Trg I. Mažuranića 4, 51250 Novi Vinodolski
22265/1112.07.12.07.Isporuka prijevoznih vatrogasnih bacača voda - pjenaPASTOR INŽENJERING d.d. Novačka 2
10 437 Rakitje
23LU-293/1113.07.13.07.Isporuka dva kuglasta ventila promjera 16" 150 Lbs s elektromotronim aktuatoromCROATIA - IMPEX d.o.o. Marinići bb, 51216 Viškovo
24358/1106.10.06.10.Rekonstrukcija postrojenja za zaštitu od požara Veza 1 i Veza 2 i spremnika A-1606SIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
25541/1121.11.21.11.Usluga tjelesne zaštite objkekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-aBILIĆ-ERIĆ d.o.o., Ljudevita Posavskog bb, Sesvete
26571/1124.11.24.11.Prijevoz radnika JANAF-a Terminala Omišalj radnim danom na relaciji Rijeka - Terminal Omišalj - Rijeka tijekom 2012. godineOLIVARI d.o.o. Dubašljanska 111, 51511 Malinska
27612/1106.12.06.12.Poslovi kontrole količine i kvalitete te izrade bilance nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF-aCROATIAINSPECT d.o.o. 10000 Zagreb, Tkalčićeva 7/4
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2011. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2012. g.
1365/1115.09.15.09.Radovi zamjene tla i nasipavanje platoa lokacije dogradnje rezervoarskog prostora za skladištenje naftnih derivata na Terminalu ŽitnjakJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
2366/1105.10.05.10.Isporuka sustava za prikupljanje različitih tipova ugljikovodika (nafte i derivata) s vodenih površina - 1 komDEZINSEKCIJA d.o.o., 51000 Rijeka, Brajšina 13
3539/1101.12.01.12.Izvođenje radova zamjene dijela signalnih, upravljačkih i napojnih kabela s nedozvoljenim otporima izolacije na Terminalu VirjeElektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
4593/1113.12.13.12.Održavanje sustava tehničke zaštiteTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
5577/1123.12.23.12.Građevinski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pig-om na trasi Jadranskog naftovoda Omišalj - SisakSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
6578/1127.12.27.12.Građevinski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pig-om na trasi Jadranskog naftovoda Sisak - Slavonski BrodSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
7605/1130.12.30.12.Adaptacija vatrogasnice - servisne zgrade Terminala OmišaljLAVČEVIĆ d.d., Bihačka 2, Split i KRIK d.o.o., Put Stinice bb, Split
8621/1131.12.31.12.Rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture na Terminalu ŽitnjakElektrocentar Petek d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad i GP KRK d.d., S. Radića 31, 51500 KRK
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2012. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2012. g.
1576/1120.01.20.01.Strojarski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pig-om na trasi Jadranskog naftovoda Sisak - Slavonski BrodCJEVOMONT d.o.o. Poslovna zona 1/13, Kutina (glavni Izvoditelj)
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o., Savska Opatovina 34, Zagreb i LUVETI d.o.o. Lavoslava Ružičke 48, Zagreb
2626/1125.01.25.01.Isporuka vučnog vozila (lokomotive - nove ili reparirane) za manipulaciju vagoncisternama - 1 kom. Za predmetno javno nadmetanje nije dostavljena niti jedna ponuda
3601/1130.01.30.01.Centrifugalne pumpe s elektromotorom za naftne derivate na Terminalu OmišaljCROATIA PUMPE NOVA d.o.o. Mala Švarča 155, 47000 Karlovac
441/1229.02.29.02.Izvođenje radova zamjene tla i nasipavanja platoa na lokaciji dogradnje rezervoarskog prostora za skladištenje naftnih derivata na Terminalu ŽitnjakSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
540/1201.03.01.03.Izvođenje građevinskih radova na sanaciji AB površine tankvane spremnika A-1503 i uređenju odvodnje zaštitne građevine na Terminalu OmišaljP.G.P. d.o.o. Kutjevačka 8, Zagreb
652/1227.03.27.03.Isporuka zaporne armature:
- ručni zasuni – 25 komada,
- ručne kuglaste slavine – 21 komad,
- nepovratni ventili – 16 komada,
- elektromotorne kuglaste slavine – 21 komad.
JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
753/1210.04.10.04.Izvođenje radova generalnog remonta spremnika TK 6217 A, TK 6217 B i TK 6205 na Terminalu ŽitnjakODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o., Savska Opatovina 34, Zagreb
870/1210.04.10.04.Isporuka lož ulja za centralno grijanje 138.000 litara (u periodu od 01.06.2012. do 30.04.2013.)JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
972/1210.04.10.04.Isporuka kuglastog ventila s elektromotornim pogonom 26", 300 Lbs, RF - 1 komadJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
10107/1213.04.13.04.Isporuka računalne opremeTECOMTRADE d.o.o. Hrvatskog proljeća 20a, Zagreb
1154/1216.04.16.04.Izvođenje radova demontaže nefunkcionalnih manipulativnih cjevovoda i opreme na Terminalu ŽitnjakMONTING d.o.o., Svetice 21, Zagreb
1274/1217.04.17.04.Isporuka 3 (tri) razvodna ormara s opremom neprekidnog napajanja te izrada dokumentacije izvedenog stanja, puštanje ormara u rad i obuka osoblja za održavanje.S.C.A.N. d.o.o., Buzinski prilaz 38, Zagreb
13103/1227.04.27.04.Nadogradnja mikrovalnih digitalnih radijskih komunikacijskih veza na relacijama / lokacijama: Sljeme - Jagnjedovac - Moslavačka gora - Psunj - Terminal Sisak i Psunj - KošarevacMICRO-LINK d.o.o., Jarušćica 9a, 10000 Zagreb
14260/12-17.09.Programska nadogradnja informacijsko komunikacijskog sustava AVAYA i CISCO i podrška proizvođača na 3 godineSUPRA NET PROJEKT d.o.o., Erlichova 2, 10000 Zagreb
15345/12-02.10.Ekstra lako lož ulje za potrebe grijanja terminala JANAF-a tijekom zime 2012/2013JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2012. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2013. g.
1299/12-17.09.Elektromotorni kuglasti ventil 26"CROATIA-IMPEX d.o.o., Marinići b.b., 51216 Viškovo
2335/12-27.09.Zamjena napojnih, signalnih i upravljačkih kabela potrošača na filterskoj mjernoj stanici i pumpaoni Terminala Virje s nedozvoljenim otporima izolacijeElektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
3271/12-01.10.Ispitivanje stanja cjevovoda inteligentnim pigom dionice Omišalj - UrinjROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
4334/12-19.10.Izrada/isporuka i montaža spremnika za biodiesel volumena 80 m3 - 4 komada na lokaciji Naručitelja na Terminalu OmišaljTPK OROMETAL d.d.
Milana Prpića 118, 49243 Oroslavje
5377/12-31.10.Obavljanje usluge tjelesne zaštite objekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-a: Upravnoj zgradi Zagreb, Terminalu Žitnjak, Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice, Odušnoj stanici Dobra, Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i Mjernoj stanici Sotin, tijekom 2013. godine.BILIĆ-ERIĆ d.o.o., Ljudevita Posavskog bb, Sesvete
6536/12-19.12.Ustupanje građenja spremnika TK-6301, TK-6302, TK-6303, TK-6305 i TK-6306 za naftne derivate, svaki volumena 20.000 m³, s pripadajućom instalacijom na Terminalu Žitnjak Jadranskog naftovodaZAJEDNIČKA PONUDA ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. (nositelj zajedničke ponude), Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod i ĐURO ĐAKOVIĆ PROIZVODNJA OPREME d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod; ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod; ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT d.d., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod; MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o., Božidara Adžije 19, 10000 Zagreb; VIADUKT d.d., Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb; MONTING d.o.o., Svetice 21, 10000 Zagreb
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2013. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2013. g.
1483/12-03.01.Redovno i izvanredno održavanje informacijsko-komunikacijskog sustava na svim lokacijama JANAF-aSUPRA NET PROJEKT d.o.o., Erlichova 2, 10000 Zagreb
281/13-20.03.Periodički pregledi i ispitivanja 6kV motora prema normi HRN 60079-19 na terminalima Sisak, Omišalj i Virje i na PS Melnice tijekom 2013. i 2014. godineELTRA MGd.o.o. Prigornica 2, Zagreb
385/13-20.03.Periodički pregledi i ispitivanja NN motora prema normi HRN 60079-19 na terminalima Sisak, Virje i Slavonski Brod te OS Dobra i MS Sotin tijekom 2013. i 2014. godineSERVIS-CEROVIĆ Hrvatskog proljeća 2, Bjelovar
4113/13-11.03.Sanacija AB površine spremnika A-1509 i uređenje odvodnje zaštitne građevine na Terminalu OmišaljP.G.P d.o.o., Kutjevačka 8, Zagreb
5114/13-04.03.Izvođenje radova, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad druge faze sustava tehničke zaštite na lokaciji terminala ŽitnjakTEHNOZAVOD-MARUŠIĆ d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb
6115/13-12.03.Isporuka, ugradnja i povezivanje opreme za mehaničko odvajanje krutih čestica i vode iz naftnih derivata na Terminalu ŽitnjakENERGOSISTEM d.o.o. Žumberačka 30, Zagreb (Glavni Izvoditelj) i TPK OROMETAL d.d. Milana Prpića 118, Oroslavlje
7159/13-26.03.Isporuka Microsoft licenciSPAN d.o.o. Koturaška 47, 10000 Zagreb
8160/13-26.03.Isporuka računalne opreme"TECOMTRADE d.o.o.
Hrvatskog proljeća 20a, 10000 Zagreb"
9164/13-04.04.Specijalno pjenilo za gašenje požara (TANKMASTER-FP 70 PLUS)"TEH - PROJEKT INŽENJERING d.o.o.
Kumičićeva 61, 51000 Rijeka"
10206/13-25.04."Specijalistička kontrola (nadzor) nad zavarivačkim radovima na objektu: ""Građenje spremnika TK-6301, TK-6302, TK-6303, TK-6305 i TK-6306 za naftne derivate, 5x20.000m3, s pripadajućom instalacijom na Terminalu Žitnjak Jadranskog naftovoda""ZIT-INŽENJERING d.o.o.
Rakitnica 2, 10040 Zagreb"
11214/13-25.04.Mehaničko-kemijsko čišćenje spremnika A-1503 i A-1509 na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
12196/13-30.04.Zaštita od korozije spremnika A-1503 i A-1509 na Terminalu OmišaljIVAMONT d.o.o., Vulinčeva 24, Ivanić Grad
13198/13-30.04.Usluga kontrole bez razaranja za potrebe generalnog remonta spremnika A-1503 i A-1509VAR - TEHNIK d.o.o. 10000 Zagreb, Valjavčeva 13
14107/13-03.05.Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad jedinice za obradu para lakohlapljivih ugljikovodika na lokaciji Naručitelja na Terminalu Žitnjak u ZagrebuENERGOSISTEM d.o.o. Žumberačka 30, Zagreb
15205/13-07.05.Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog piga magistralnog cjevovoda JANAF-a na trasi Sisak - Slavonski BrodSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
16197/13-08.05.Izvođenje radova generalnog remonta spremnika A-1509 i spremnika A-1503 na Terminalu OmišaljZajednička ponuda ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o., Savska Opatovina 34, ZAGREB I CJEVOMONT d.o.o., Poslovna zona 1 br.13, KUTINA
17202/13-08.05.Izvođenje strojarskih radova na verifikaciji rezultata ispitvanja magistralnog cjevovoda inteligentnim PIG-om na trasi Jadranskog naftovoda Sisak - Slavonski BrodZajednička ponuda: CJEVOMONT d.o.o. Poslovna zona 1 broj 13, Kutina, ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o. S. Opatovina 34, Zagreb i LUVETI d.o.o. L. Ružičke 48, Zagreb
18229/13-20.05.Isporuka vozila za vuču i manipulaciju vagon cisternama (lokotraktor)GRA-PO d.o.o., 10255 Zagreb, Stupnik - Gospodarska 5b
1934/13-07.06."GRUPA 1: Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje autopunilišta za dodavanje biodiesel-a, proširenja pumpne stanice i mjerenja zapunjenosti cjevovoda na Terminalu Omišalj
GRUPA 2: Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje autopunilišta za ukapljivanje para naftnih derivata na Terminalu Omišalj"
JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
20281/13-18.06.Isporuka autodizaliceJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
21288/13-21.06."Nadogradnja mikrovalnih radijskih komunikacijskih veza za prijenos digitalnih podataka po odredbi “ključ u ruke” na relacijama/lokacijama:
- Terminal Sisak – RR Sljeme – RR Martinščak – RR Mirkovica – RR Učka – Terminal Omišalj
- RR Mirkovica – Družac – OS Dobra."
MIKRO LINK d.o.o. Jarušćica 9a, 10000 Zagreb
22308/13-16.07.Predmet javnog nadmetanja je ispitivanje stanja cjevovoda 26″ inteligentnim PIG-om na trasi naftovoda Slavonski Brod (Republika Hrvatska) – Bosanski Brod (Bosna i Hercegovina).ROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
23317/13-18.07.Predmet javnog nadmetanja je izrada projekta, isporuka i ugradnja stabilnog sustava za gašenje požara vanjskog dijela MS Sotin i zaštitu pasivnim uređajima za gašenje elektronsko-upravljačkih uređaja na MS Sotin aerosolom – BONPET tekućinom, po odredbi “ključ u ruke” sukladno normi SIST 1032-1.MATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
24348/13-14.08.2013.Sanacija ravnih krovova glavne zgrade Terminala OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
25356/13-03.09.2013.AutodizalicaGRA-PO d.o.o., 10255 Zagreb, Stupnik - Gospodarska 5b
26364/13-03.09.2013.Mehaničko-kemijsko čišćenje rezervoara A-1503, A-1504 i A-1509C.I.A.K. d.o.o. J. Lončara 3/1, Zagreb
27370/13-05.09.2013.Izvođenje radova zamjene napojnih, upravljačkih i signalnih kabela potrošača rezervoarskog prostora s pripadajućom opremom Terminala Sisak s nezadovoljavajućim otporima materijalaMONTEL d.o.o. Jadranska avenija bb, Zagreb
28390/13-23.09.2013.NN kabelski razvod PS Melnice - zamjena signalnih, upravljačkih i napojnih kabela potrošača pumpaone s nezadovoljavajućim otporima izolacije kabela "Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
29394/13-23.09.2013.Zamjena signalnih, upravljačkih i napojnih kabela potrošača u zonama opasnosti sa nedozvoljenim otporima izolacije kabela - I faza PTS4 do spremnika1502, 1504. 1506 i 1508 na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
30433/13-23.09.2013.Sanacija ravnih krovova glavne zgrade Terminala OmišaljPALIR d.o.o., Dane Duića 3, Zagreb
31383/13-09.10.2013."Ispitivanje stanja cjevovoda 36"" inteligentnim pigom na trasama naftovoda Omišalj - Dobra L=74,5 i Dobra - Sisak L=104 km"ROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
32523/13-06.12.2013.Obavljanje usluge tjelesne zaštite objekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-a: Upravnoj zgradi Zagreb, Terminalu Žitnjak, Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice, Odušnoj stanici Dobra, Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i Mjernoj stanici Sotin, tijekom 2014. godine.BILIĆ-ERIĆ d.o.o., Ljudevita Posavskog bb, Sesvete
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2013. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2014. g.
1365/13-06.09.2013.Rekonstrukcija i dogradnja autopunilišta za dodavanje biodiesela, ukapljivanje para naftnih derivata, proširenje pumpne stanice i mjerenje zapunjenosti cjevovoda na Terminalu OmišaljSIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
2368/13-18.10.2013.Izvođenje radova zamjene hidrantskog cjevovoda 24" na Terminalu SisakCJEVOMONT d.o.o. Poslovna zona 1, kbr. 13, 44320 Kutina
3493/13-15.11.2013.Izvođenje radova građenja pristupnog makadamskog puta do BS RušćicaČELEBIJA-ING d.o.o., Vrpska 10, 35207 Gornja Vrba
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2014. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2014. g.
142/14-22.01.2014.Usluga kontrole bez razaranja za potrebe generalnog remonta spremnika A-1504VAR - TEHNIK d.o.o. 10000 Zagreb, Valjavčeva 13
243/14-22.01.2014.Radovi zaštite od korozije spemnika A-1504 tijekom generalnog remontaJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
344/14-22.01.2014.Nabava pumpi za slop spremnike privezaVITAN d.o.o., B. Smetane 14, 10110 Zagreb
450/14-27.01.2014.Generalni remont spremnika A-1504 na Terminalu OmišaljODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o. S. Opatovina 34, 10090 Zagreb
541/14-18.02.2014.Izvođenje radova na pojačanom održavanju objekta kontrolne zgrade pumpaone Terminala SisakPALIR d.o.o., Dane Duića 3, Zagreb
640/14-21.02.2014.Izvođenje radova zamjene signalnih, upravljačkih i napojnih kabela do trošila u zonama opasnosti na Terminalu Omišalj i Terminalu Sisak"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
745/14-24.02.2014.Izvođenje infrastrukture za sustav telefonije, interfonskog povezivanja i informatičke mreže na Terminalu Žitnjak"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
870/14-26.02.2014.Izrada projekta, isporuka, ugradnja i ispitivanje stablinog sustava automatskog sustava za gašenje požara prespojne i mjerne stanice Terminala Slavonski Brod aerosolom - BONPET tekućinomMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
9104/14-10.03.2014.Usluga protupožarne zaštite na Terminalu ŽitnjakCOR d.d., Dobriše Cesarića 31, 34000 Požega
10100/14-17.03.2014.Isporuka računalne opremeTECOMTRADE d.o.o. Hrvatskog proljeća 20a, Zagreb
11134/14-03.04.2014.Radovi na sanaciji AB površina tankvana spremnika A-1501, A-4502 i A-4503 i uređenju odvodnja zaštitnih građevinaP.G.P. d.o.o., Kutjevačka 8, 10040 Zagreb
12174/14-09.04.2014.Radovi antikorozivne zaštite spremnika A-1504 i A-1606 na Terminalu OmišaljIVAMONT d.o.o. Vulinčeva 24, 10310 Ivanić Grad
13161/14-14.04.2014.Modernizacija i integracija sustava tehničke zaštite i sustava vatrodojaveTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
14194/14-02.05.2014.Izvođenje geotehničkih radova određenih Programom istražnih radova s prijedlogom probnih polja na poboljšanju i ojačanju temeljnog tla spremnika derivata i objekata na platou II. cjeline Terminala OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
15158/1406.05.2014.Radovi zaštite od korozije na manipulativnom cjevovodu Terminala VirjeIVAMONT d.o.o. Vulinčeva 24, 10310 Ivanić Grad
16199/14-22.05.2014.Građevinski radovi na sanaciji ukopanih manipulativnih cjevovoda Terminala VirjeAMB GRADNJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 15, Zagreb
17214/14-16.06.2014.Izgradnja Sustava katodne zaštite Terminala OmišaljELEKTROKEM d.o.o. A. Šenoe 69, Vugrovec, 10360 Sesvete - Zagreb
18292/14-16.07.2014.Rekonstrukcija slop spremnika na Vezu 1 i 2 sa sustavom za praćenje slopa spremnika i kaljužnog zdenca, izjednačavanje potencijala broda i konstrukcije priveza i dopuna projekta SCADA sustava na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
19312/14-22.07.2014.Obavljanje usluge protupožarne zaštite na Terminalu Žitnjak za razdoblje od 11.08.2014. do 31.12.2014. godineVIDICOM d.o.o. - TEHNIČKA I TJELESNA ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE, 10 000 Zagreb, Heinzelova 60
20315/14-28.07.2014.Izvođenje geotehničkih radova određenih Programom istražnih radova s prijedlogom probnih polja na poboljšanju i ojačanju temeljnog tla spremnika derivata i objekata na platou II. cjeline Terminala Omišalj"ZAJEDNICA PONUDITELJA:
GK GRUPA d.o.o., Miroslava Krleže 1/1, 42000 Varaždin i
GEOKON-ZAGREB d.d. Starotrnjanska 16/a, 10000 Zagreb"
21337/14-22.08.2014.Izgradnja Podmorskog prijelaza naftovoda otok Krk-kopno koja obuhvaća izgradnju nove dionica naftovoda s objektima na trasi i pripadajućom infrastrukturom"ZAJEDNICA PONUDITELJA:
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb (nositelj) i
ZM-MONTAG d.o.o., Slavonska avenija 20, Zagreb"
22344/14-10.09.2014.Proširenje i razvoj postojećeg sustava za arhivu DocuWare, upravljanje dokumentima i sistemska integracijaEXPLEO SAVJETOVANJE d.o.o., Garićgradska 9, 10000 Zagreb
23345/14-27.08.2014.Zamjena postrojenja 35 kV u GTS 35/6, 3/0, 42 kV na TOM, TSI i PS MelniceSIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
24371/14-10.10.2014.Migracija Sustava video nadzora (Bosch Video Management System) na lokacijama Terminala Sisak, Virje i Slavonski Brod, OS Dobra, MS Sotin i Upravnoj zgradi Zagreb i proširenje postojećeg Sustava zaštite perimetra priobalnog područja u sklopu sustava tehničke zaštite Terminala Omišalj (Surveillance and Tracking Security System)TEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
25559/14-03.12.2014.Usluga tjelesne zaštite objekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-a tijekom 2015. i 2016. godineBILIĆ-ERIĆ d.o.o., Ljudevita Posavskog 3, Sesvete
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2014. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2015. g.
1386/14-28.10.2014.Održavanje mikrovalne radijske komunikacijske mreže u preriodu od 36 mjeseci na lokacijama Jadranskog naftovodaODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
2418/14-11.11.2014.Ispitivanje stanja cjevovoda 28" inteligentnim pigom na trasi naftovoda Sisak - Slavonski BrodROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
3491/14-10.12.2014.Izvođenje radova sanacije AB površine tankvane spremnika A-1512 i uređenja odvodnje zaštitnih građevina na Terminalu OmišaljP.G.P. d.o.o., Kutjevačka 8, Zagreb
4495/14-03.12.2014.Izvođenje radova zamjene signalnih, upravljačkih i napojnih kabela do trošila u zonoma opasnosti na objektima Terminala Omišalj - spremnici A-1501, A1503, A--1505, A1507"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
5516/14-04.12.2014.Obavljanje usluge protupožarne zaštite na Terminalu Žitnjak Jadranskog naftovoda tijekom 2015. godineVIDICOM d.o.o. - TEHNIČKA I TJELESNA ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE, 10 000 Zagreb, Heinzelova 60
6519/14-03.12.2014.Isporuka "STOPPLE FITTING-a 36"/36" s pripadajućom opremomZajednička ponuda ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o., Savska Opatovina 34, ZAGREB Fasek Engineering And Trading d.o.o., Zvonigradska ulica 43, 10000, Zagreb
7515/14-03.12.2014.Obavljanje usluge protupožarne zaštite na Terminalu Virje i dijela trase naftovoda na dionici Virje - Lendava tijekom 2015. godineJAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC, Stjepana Radića 189b, 48350 Đurđevac
8575/14-17.12.2014.Mehaničko-kemijsko čišćenje spremnika A-1505 na Terminalu OmišaljIND-EKO d.o.o. Korzo 40, Rijeka
9580/14-18.12.2014.Održavanje sustava tehničke zašititeTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
10494/14-18.12.2014.Generalni remont hidrodinamičke spojnice VOITH R17 K pumpnog agregata P-7402, na PS Melnice"TVORNICA TURBINA d.o.o.
Stanka Vraza 53, 47000 Karlovac"
11577/14-17.12.2014.Usluga kontrole bez razaranja za potrebe generalnog remonta spremnika A-1505VAR - TEHNIK d.o.o. 10000 Zagreb, Valjavčeva 13
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2015. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2015. g.
1608/14-05.01.2015.Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata u sustavu Jadranskog naftovoda u razdoblju od 01. ožujka 2015. – 31. prosinca 2016. godine.CROATIAINSPECT d.o.o. 10000 Zagreb, Tkalčićeva 7/4
2613/14-13.01.2015.Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta spremnika A-1505"ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o.
S. Opatovina 34, 10090 Zagreb"
332/15-11.02.2015.Proširenje pumpne i mjerne stanice te izgradnja instalacije za ukrcaj sirove nafte u tankere na Terminalu OmišaljSIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
433/15-03.02.2015.Zamjena 35kV postrojenja u GTS na Terminalu Virje po odredbi "ključ u ruke"JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
553/15-12.02.2015.Projektiranje, isporuka, ugradnja i ispitivanje stabilnog sustava automatskog sustava za gašenje požara čistačke stanice Terminala Slavonski Brod aerosolom - BONPET tekućinomMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
695/15-10.03.2015.Revizija Glavnog projekta modernizacije transportnog sustava JANAF-a glede mehaničke otpornosti i stabilnostiMETAL PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, 10000 Zagreb
7138/15-25.03.2015.Izvođenje radova modernizacije i integracije Sustava tehničke zaštite i Sustava vatrodojave - faza C na Terminalu Omišalj TEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
8135/15-30.03.2015.Zamjena postojećih motornih pogona ventila - aktuatora na Terminalu Omišalj i Terminalu SisakELEKTROTRADE d.o.o., Zagrebačka 5, 10000 Zagreb
998/15-08.04.2015.Modernizacija laboratorija za umjeravanje i ovjeravanje mjerila obujma (II faza) te isporuka i ugradnja uzimača uzoraka u mjernim ormarima MS 27101 na Terminalu Sisak.SIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
10215/15-20.05.2015.Usluga snimanja osjetljivosti informacijskog sustava i prijedlog mjera za podizanje sigurnosti informacijskog sustava JANAF-a - Information Security Management"Zajednička ponuda:
DIVERTO d.o.o., Grada Mainza 19, Zagreb (nositelj ponude) i
SEDAM IT d.o.o., Koledovčina 2, Zagreb"
11239/15-27.05.2015.Periodični servisi stabilnih sutomatskih susatava za gašenje požara aerosolom BONPET tekućinom na PS Melnice, OS Dobra, Terminal Slavonski Brod i MS SotinMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
12268/15-17.06.2015.Nadogradnja i modernizacija sustava kontrole pristupaTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
13269/15-23.06.2015.Radovi na pojačanom održavanju objekta glavne trafostanice Terminala SisakAMB GRADNJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 15, Zagreb
14278/15-30.06.2015.Modernizacija vatrodojave i integracija sustava vatrodojave i tehničke zaštite Terminala Sisak - FAZE A, B i CTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
15281/15-01.07.2015.Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda JANAF-a inteligentnim PIG-om na trasi Omišalj - SisakSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
16282/15-07.07.2015.Strojarski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pigomODRŽAVANJE I IZGRADJA POGONA d.o.o. Savska Opatovina 34, 10000 Zagreb
17280/15-09.07.2015.Ispitivanje stanja cjevovoda inteligentnim pigom dionice Sisak-Virje-ChurgoROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
18300/15-14.07.2015.Radovi na sanaciji AB površine tankvana spremnika A-1504, A-1601 i A-1602 te uređenju odvodnje zaštitne građevine.P.G.P. d.o.o., Kutjevačka 8, Zagreb
19295/15-16.07.2015.Zamjena računala protoka na mjernim stanicama tipa SolartronINEL – MONTAŽA d.o.o., Dane Duića 3, 10000 Zagreb
20287/15-21.07.2015.Dobava i ugradnja stanica za automatsko uzimanje uzoraka na Vezu 1 i Vezu 2 Terminala Omišalj"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
21318/15-07.08.2015.Obavljanje poslova zaštite od požara na Terminalu SisakINA – Industrija nafte d.d. Av. V. Holjevca 10, 10000 Zagreb
22320/15-18.08.2015.Izvođenjer radova sanacija cesta na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
23336/15-21.08.2015.Izvođenje radova sanacije AB površine tankvane spremnika A-4501 i uređenja odvodnje zaštitnih građevina na Terminalu VirjeP.G.P d.o.o., Kutjevačka 8, Zagreb
24386/15-25.09.2015.Izgradnja spremnika A-1520 i A-1522 s pripadajućom opremom i instalacijama na Terminalu Omišalj"ZAJEDNICA PONUDITELJA:
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod (nositelj ponude)
ĐURO ĐAKOVIĆ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA d.d., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA , Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
GRADNJA d.o.o., Ribarska 1, 31000 Osijek"
25398/15-01.10.2015.Izvođenje radova poboljšanja temeljnog tla spremnika A-1520 i A-1522AMB GRADNJA d.o.o. Prilaz Baruna Filipovića 15, 10000 Zagreb i MONTERRA d.o.o. Vukovarska ulica 76, 51000 Rijeka
26399/15-14.10.2015.Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje autopunilišta sa sustavom za dodavanje aditiva na Terminalu OmišaljINEL-MONTAŽA d.o.o., Dane Duića 3, Zagreb (nositelj ponude) i ELOS d.o.o., Stjepana Radića 10, Solin
27457/15-28.10.2015.Građevinski radovi na verifikaciji rezultata inteligentnog piga magistralnog cjevovoda Jadranskog naftovoda trasa Omišalj - Sisak (Vijnić - Terminal Sisak)ZAJEDNICA PONUDITELJA: SOKOL d.o.o., Ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića 11, Vinkovci (nositelj ponude) i KOM-EKO d.o.o., Radnička cesta 228, Zagreb
28452/15-04.11.2015.Isporuka računalne opremeTECOMTRADE d.o.o. Hrvatskog proljeća 20a, Zagreb
29455/15-05.11.2015.Protupožarni zaštitni sefoviOPTIMAL SISTEMI d.o.o. 10000 Zagreb, Rapska 46/B
30545/15-06.11.2015.Razvoj i implementacija II faze projekta DocuWareEXPLEO SAVJETOVANJE d.o.o., Garićgradska 9, 10000 Zagreb
31595/15-30.11.2015.Usluga zaštite od požara na lokaciji Terminala Virje i dijelu trase naftovoda na dionici Virje - LendavaJAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC, Ulica grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2015. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2016. g.
1614/14-13.01.2015.Radovi zaštite od korozije spremnika A-1506IVAMONT d.o.o. Vulinčeva 24, 10310 Ivanić Grad
2365/15-23.09.2015.Radovi rekonstrukcije parkirališnog platoa autocisterni i kolnog ulaza na Terminalu Omišalj Jadranskog naftovoda"ZAJEDNIČKA PONUDA:
GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk (vodeći partner) i
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, Ivanić Grad"
3384/15-12.10.2015.Izmještanje i rekonstrukcija vatrogasne pumpaone slatke vode na Terminalu Omišalj"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
4385/15-15.10.2015.Isporuka 1 (jednog) kuglastog ventila 36“, 600 Lbs, RF s elektromotornim pogonom, 2 (dva) kuglasta ventila 28“, 400 Lbs, RF i 5 (pet) zasuna 42“, 150 Lbs, RF s elektromotornim pogonom te njihovo puštanje u radCROATIA-IMPEX d.o.o., Marinići b.b., 51216 Viškovo
5446/15-27.10.2015.Izvođenje radova održavanja pokosa i hidrantskog cjevovoda ispod postojeće glavne ceste na Terminalu OmišaljZajednica ponuditelja: GP KRK d.d. Stjepana Radića 31, Krk i MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o. Samoborska cesta 145, Zagreb
6512/15-20.11.2015.Isporuka i puštanje u pogon SN i NN diesel agregata te SOFT startera vatrogasne pumpone morske vode na Terminalu Omišalj"ZAJEDNICA PONUDITELJA:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.,Etanska cesta 8, Ivanić Grad (vodeći partner) i
CUMMINS ADRIATIC d.o.o., Kraljice Jelene 15, Dugopolje"
7487/15-23.11.2015.Strojarski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cevovoda pigom na trasi Dobra-SisakZajednica ponuditelja ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o. Savska Opatovina 34, Zagreb, CJEVOMONT d.o.o. Poslovna zona 1/13, Kutina i PAMETNA ENERGIJA d.o.o. Buzinski prilaz 10, Zagreb
8603/15-07.12.2015.Usluga trogodišnje podrške proizvođača informacijsko-komunikacijskih sustava AVAYA i CISCO opremeSUPRA NET PROJEKT d.o.o., Erlichova 2, 10000 Zagreb
9597/15-08.12.2015.Proširenje sustava tehničke zaštite parkirališta autocisterni na Terminalu OmišaljTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
10580/15-14.12.2015.Izvođenje radova sanacije cesta na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
11634/15-15.12.2015.Usluga zaštite od požara na Terminalu ŽitnjakJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
12596/15-17.12.2015.Građenje zgrade alatnice unutar Terminala Slavnonski Brod"Elektrocentar Petek d.o.o.
Školska 2,10310 Ivanić-Grad"
13651/15-31.12.2015.Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju spremnika za naftne derivate A-1607 na Terminalu Omišalj te obavljanje projektantskog nadzora i ostalih usluga"ZAJEDNICA PONUDITELJA :
EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, 10000 Zagreb i INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. 10000 Zagreb, SR Njemačke 10 "
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2016. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2016. g.
1658/15-22.01.2016.Pružanje usluge održavanja sustava vatrodojave i gašenja požaraTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
2675/15-09.02.2016.Instalacija Sustava za praćenje unutrašnje korozije cjevovoda"Zajednica ponuditelja:
ECCOS INŽENJERING d.o.o., I. Pile 21, Zagreb (nositelj ponude) i
ADIMO d.o.o., B. Markovića 9b, Rijeka"
3677/15-24.02.2016.Razvoj programa rehabilitacije cjevovoda Dobra - SisakROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
483/16-02.03.2016.Usluga zaštite od požara na Terminalu ŽitnjakJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
553/16-07.03.2016.Nabava pumpi za slop spremnike priveza na Terminalu OmišaljVITAN d.o.o., B. Smetane 14, 10110 Zagreb
647/16-09.03.2016.Rekonstrukcija pumpaone morske vode na Terminalu Omišalj"ZAJEDNICA PONUDITELJA:
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, Zagreb (nositelj ponude) i
GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk"
787/16-21.03.2016.Zamjena sustava radarskog mjerenja razine u spremnicima sirove nafte A-1501 - A1512 na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
894/16-21.03.2016.Zamjena signalnih, upravljačkih i napojnih kabela do trošila u zonama opasnosti - III faza"Elektrocentar Petek d.o.o.
Školska 2,10310 Ivanić-Grad"
9106/16-23.03.206.Projektiranje, isporuka, ugradnja i ispitivanje stabilnog automatskog sustava za gašenje požara BONPET tekućinom po odredbi "ključ u ruke" na objektu kompresorske stanice na Terminalu OmišaljMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
10112/16-24.03.2016.Redovito i izvanredno održavanje informacijsko-komunikacijskog sustava na svim lokacijama JANAF-aSUPRA NET PROJEKT d.o.o., Erlichova 2, 10000 Zagreb
11115/16-30.03.2016.Ugradnja sustava detekcije izljevanja nafte i naftnih derivata na Privezu 1 Terminala OmišaljTELTRONIC d.o.o., Slavonska avenija 20/h, Zagreb
12128/15-06.04.2016.Izvođenje radova zaštite od korozije na manipulativnim cjevovodima od 3"-40" na Terminalu SisakIVAMONT d.o.o. Vulinčeva 24, 10310 Ivanić Grad
13148/16-28.04.2016.Instalacija sustava upravljanja kriznim situacijama Terminala Omišalj (II faza) te nadogradnja sustava tehničke zaštite na blok stanicama JANAF-a (II faza)TEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
14164/16-29.04.2016.Isporuka i ugradnja zamjenskih aktuatora na Terminalu OmišaljMATO EL-D d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić- Grad
15160/16-10.05.2016.Izvođenje radova na pojačanom održavanju objekata vatrogasnice na Terminalu SisakAMB GRADNJA d.o.o. Prilaz Baruna Filipovića 15, 10000 Zagreb
16177/16-20.05.2016.Izvođenje radova zaštite od korozije na ukopanim i nadzemnim manipulativnim cjevovodima i opremi na Terminalu OmišaljIVAMONT d.o.o. Vulinčeva 24, 10310 Ivanić Grad
17195/16-23.05.2016.Prijevoz radnika JANAF-a d.d. Terminala Omišalj radnim danim na relaciji Rijeka - Terminal Omišalj - Rijeka"AUTOTRANS d.o.o.
Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres"
18202/16-23.05.2016.Građevinski radovi na sanaciji ukopanih manipulativnih cjevovoda na Terminalu SisakJANDRAS d.o.o., Samoborska cesta 222, Zagreb
19197/16-30.05.2016.Prijevozne prikolice za gašenje BONPET tekućinomMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
20190/16-31.05.2016.Pružanje usluge održavanja STSS-C sustava Terminala OmišaljTELTRONIC d.o.o., Slavonska avenija 20/h, Zagreb
21198/16-31.05.2016.Usluga održavanja stabilnog sustava za gašenje požara BONPET tekućinom na PS Melnice, OS Dobra, MS Sotin i Terminalu SisakMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
22216/16-03.06.2016.Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog piga magistralnog cjevovoda JANAF-a na trasi Sisak - Virje - GolaSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
23229/16-10.06.2016.Izvođenje radova zamjene ormara PTS 1 RPND, PTS 1 RPDG i PTS 2 RPNDSIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
24234/16-15.06.2016.Strojarski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pigom na trasi naftovoda Sisak - Slavonski BrodCJEVOMONT d.o.o., Poslovna zona I, br. 13, 44 320 Kutina
25241/16-17.06.2016.Izrada tehničke dokumetnacije - Rekonstrukcija manipulativnog cjevovoda, Terminal Sisak - spoj spremnika - INA RN Sisak"IVICOM CONSULTING d.o.o.,
Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb"
26251/16-17.06.2016.Građevinski radovi na verifikaciji rezulatata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda Jadranskog naftovoda na trasi Sisak - Slavonski Brod"ZAJEDNICA PONUDITELJA:
AQUATERM d.o.o., Primorska 28, Karlovac (nositelj ponude) i
SOKOL d.o.o., H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci "
27255/16-07.07.2016.Isporuka etalonske posude obujma 100 lit. na 15°C, etalonske posude obujma 500 lit. na 15°C i volumetrijskog mjerila obujma (master meter).ETRADEX d.o.o., Benazići 99, 52332 Pićan
28281/16-04.07.2016.Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda JANAF-a d.d. na trasi Omišalj - Sisak (Vojnić – Terminal Sisak)SOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
29271/16-18.07.2016.Zamjena ethernet prespojnika procesne telekomunikacijske mreže na Terminalu Omišalj, Terminalu Sisak, PS Melnice i OS DobraTEB AUTOMATIKA d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
30288/16-18.07.2016.Radovi na sanaciji AB površine tankvana spremnika A-1505, A-1603 i A-1604 te uređenju odvodnje zaštitne građevine"ZAGORJEGRADNJA d.o.o.,
Kraljevec na Sutli 147, 49 294 Kraljevec na Sutli"
31261/16-22.07.2016.Digitalizacija arhivskog gradiva Društva i implementacija u sustav upravljanja dokumentacijom DocuWare"Zajednička ponuda:
EXPLEO SAVJETOVANJE d.o.o., Garićgradska 9, 10000 Zagreb (nositelj zajedničke ponude),
CEFIS d.o.o., Hrgovići 97, 10000 Zagreb
i DESCRIPTO j.d.o.o., Mlinarska cesta 16, 10000 Zagreb"
32297/16-22.07.2016.Geotehnički istražni radovi - izvođenje i sanacija istražnih prospekcijskih bušotina na lokaciji spremnika A-1513, A-1515 i A-1517 na Terminalu OmišaljMONTERRA d.o.o. Vukovarska ulica 76, 51000 Rijeka
33291/16-25.07.2016.Izgradnja spremnika za derivate A-1607 s instalacijama, mjernom i upravljačkom opremomJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
34285/16-26.07.2016.Nabava Microsoft licenci te konzultantske usluge na održavanju i implementaciji rješenja na Microsoft tehnologijiSPAN d.o.o. Koturaška 47, 10000 Zagreb
35308/16-11.08.2016.Remont pumpi za sirovu naftu na PS Melnice i Terminalu Sisak"TVORNICA TURBINA d.o.o.
Stanka Vraza 53, 47000 Karlovac"
36329/16-05.09.2016.Zamjena sustava radarskog mjerenja razine u spremnicima sirove nafte A-1501 i A1512SIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
37348/16-08.09.2016.Usluga kontrole bez razaranja u sklopu glavnog pregleda spremnika A-1511VAR - TEHNIK d.o.o. 10110 Zagreb, Kutnjački put 4
38349/16-08.09.2016.Usluga kontrole bez razaranja u sklopu glavnog pregleda spremnika A-1506VAR - TEHNIK d.o.o. 10110 Zagreb, Kutnjački put 4
39350/16-02.09.2016.Ispitivanje stanja cjevovoda inteligentnim pigovima na dionici naftovoda Slavonski Brod - SotinROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
40355/16-08.09.2016.Integracija sustava vatrodojave i gašenja sa sustavom tehničke zaštite objekata PTS-1, PTS-2, PTS-4 i PTS-5 na Terminalu Omišalj"PASTOR INŽENJERING d.d. Novačka 2
10 437 Rakitje"
41335/16-09.09.2016.Modernizacija mjernih stanica MS 47101, MS 45101, MS 37101 na Terminalu Virje i Terminalu Slavonski Brod"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
42357/16-02.09.2016.Izgradnja spremnika za derivate A-1607 s instalacijama, mjernom i upravljačkom opremom na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
43371/16-27.09.2016.Modernizacija vatrodojave i gašenja spremnika A-9801 s integracijom u sustav tehničke zaštite na OS DobraTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
44478/16-21.10.2016."Strojarski radovi za izgradnju spremnika za naftne derivate
A-1607 na Terminalu Omišalj po grupama kako slijedi:
GRUPA A: Isporuka materijala i radionička obrada te isporuka elemenata konstrukcije spremnika A-1607
GRUPA B: Montaža spremnika s AKZ-om, vatrozaštitom, isporuka i ugradnja membrane spremnika A-1607"
GRUPA A
TANKMONT d.o.o. BEOGRAD,
Ustanička 128b,
11 050 Beograd, Republika Srbija

GRUPA B
ZAJEDNICA PONUDITELJA: ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. i MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o.
45481/16-28.10.2016.Izgradnja spremnika za derivate A-1607 - Građevinski radovi"ZAJEDNICA PONUDITELJA:
JANDRAS d.o.o., Samoborska cesta 222, Zagreb (nositelj ponude)
i
TRAG d.o.o., Vukovarska 30, Dubrovnik
i
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o.,Savska Opatovina 34, Zagreb"
46451/16-31.10.2016.Izvođenje radova prilagodbe mjernog sustava JANAF-a za nafte visokog viskoziteta na mjernim stanicama Virje, Slavonski Brod, Omišalj – Urinj te mjerna stanica Sotin "Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
47502/16-10.11.2016.Nadogradnja postojećeg Checkpoint sigurnostnog rješenja te licenci za korištenje na 3 godineSPAN d.o.o. Koturaška 47, 10000 Zagreb
48601/16-30.11.2016.Obavljanje usluge tjelesne zaštite objekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-a: Upravnoj zgradi Zagreb, Terminalu Žitnjak, Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice, Odušnoj stanici Dobra, Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i Mjernoj stanici Sotin te pružanje usluga profesionalnih vatrogasaca (vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila) za popunu profesionalne vatrogasne postrojbe na Terminalu Omišalj, od 01.01.2017. do 31.12.2019. godine.JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2016. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2017. g.
1332/1609.09.2016.MKČ spremnika A-1506 i A-1511 na Terminalu OmišaljIND-EKO d.o.o. Korzo 40, Rijeka
2377/1606.10.2016.Izrada i ažuriranje dijagrama cjevovoda i instrumentacije (P&I dijagram), dijagrama toka procesa (PF dijagram) i C&E matrica za Terminal Omišalj, Terminal Sisak, Terminal Slavonski Brod i Terminal Virje i izrada liste cjevovoda s kategorizacijom instalacije za naftne derivate na Terminalu OmišaljSCAN PROJEKT d.o.o., Buzinski prilaz 38, 10010 Zagreb
3480/1627.10.2016.Održavanje postojeće čelične konstukcije mosta na privezu brodova 2 na tomZajednica ponuditelja ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o. S. Opatovina 34, Zagreb i FINAL PASARIČ d.o.o. Spodnja Rečica 80f, Laško
4454/1607.11.2016.Razvoj i implementacija 3. faze projekta Docuware"Zajednička ponuda:
CEFIS d.o.o., Hrgovići 97, 10000 Zagreb i EXPLEO SAVJETOVANJE d.o.o., Augusta Piazze 3, 10000 Zagreb"
5492/1614.11.2016.3D skener s programskom paketom za procjenu defekata"NAMICON TESTING SRL
Str. Emil Racovita 35-39, Vila AD 01, 077190 Voluntari, jud. ILFOV, Romania"
6518/1630.11.2016."Zamjena regulacijskih ventila i prespoj na glavnim pumpama - Terminal Virje
Ugradnja regulacijskih ventila - Terminal Slavonski Brod"
JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
7558/1601.12.2016.Elektroinstrumentacijski radovi izgradnje spremnika za derivate A-1607 s pripadajućim instalacijama, elektroničkom mjernom i upravljačkom opremomSIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
8614/1620.12.2016.Nabava i ugradnja opreme za mehaničko odvajanje čestica i odvajanje vode za povezivanje spremnika TK 1607 u sustav manipulativnih cjevovoda derivata na Terminalu OmišaljENERGOSISTEM d.o.o., Žumberačka 30, 10000 Zagreb
9618/1620.12.2016.Nabava ventila, odzračnih posuda i kompenzatora hidrauličkih udara za povezivanje spremnika TK 1607 u sustav manipulativnih cjevovoda derivata na Terminalu OmišaljENERGOSISTEM d.o.o., Žumberačka 30, 10000 Zagreb
10619/1620.12.2016.Izvođenje radova na izgradnji manipulativnog cjevovoda spremnika A-1607MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o. Samoborska cesta 145, Zagreb
11615/1621.12.2016.Nabava ventila, statičkog miksera, filtera i stakla za kontrolu protoka za povezivanje spremnika TK 1607 u sustav manipulativnih cjevovda derivata na Terminalu Omišalj"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
12638/1623.12.2016.Usluga profesionalne vatrogasne djelatnosti na Terminalu ŽitnjakJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
13649/1629.12.2016.Obavljanje usluge tjelesne zaštite objekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-a: Upravnoj zgradi Zagreb, Terminalu Žitnjak, Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice, Odušnoj stanici Dobra, Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i Mjernoj stanici Sotin te pružanje usluga profesionalnih vatrogasaca (vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila) za popunu profesionalne vatrogasne postrojbe na Terminalu Omišalj, od 01.02.2017. do 31.12.2019. godine.BILIĆ-ERIĆ d.o.o., Ljudevita Posavskog 3, Sesvete
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2017. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2017. g.
1660/1605.01.2017.Sustav za podizanje razine sigurnosti i usluge informacijske sigurnosti – Information Security ManagementDIVERTO d.o.o., Grada Mainza 19, Zagreb
2622/1618.01.2017.AKZ spremnika A-1511 na Terminalu OmišaljSITAL d.o.o. SR Njemačke 4, Zagreb
311/1719.01.2017.Građevinski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pigom na trasi naftovoda Sisak - Slavonski BrodSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
410/1724.01.2017.Strojarski radovi na verifikaciji rezultata ispitivanja magistralnog cjevovoda inteligentnim pigom na trasi naftovoda Sisak - Slavonski BrodCJEVOMONT d.o.o., Poslovna zona I, br. 13, 44 320 Kutina
517/1703.02.2017.Zamjena ventila na MS SotinJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
616/1706.02.2017.Zamjena prespojnika procesne telekomunikacijske mreže T. Sisak (FAZA II9, T. Virje, T. Sl. Brod, Blok stanice Okučani i MS SotinTEB AUTOMATIKA d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
7651/1610.02.2017.Izvođenje strojarsko-bravarskih, cjevarskih i zavarivačkih radova u sklopu generalnog remonta spremnnika A-1511"ZAJEDNIČKA PONUDA:
CJEVOMONT d.o.o., Poslovna zona I, broj 13,
44 320 Kutina (vodeći partner) i
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o., Savska Opatovina 34, 10 000 Zagreb (partner)"
833/1713.02.2017.Usluga profesionalne vatrogasne djelatnosti na Terminalu Žitnjak za razdoblje od 10.03.2017. do 09.03.2018. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC, Ulica grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac
956/1721.02.2017.Isporuka 8 prijevoznih prikolica za gašenje BONPET tekućinomMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
1064/1724.02.2017.Autodesk licence za razdoblje od 17.03.2017. do 17.03.2020. godineCommuniter Ad Decus d.o.o., Jurja Ves 62a, 10000 Zagreb
1185/1703.03.2017.Zamjena ventila na MS SotinJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
1283/1710.03.2017.Traktor sa kardanom i priključcimaKIRŠ-PROM d.o.o., Zagrebačka 25A, 10340 VRBOVEC
1387/1715.03.2017.Izgradnja spremnika A-153, A-1515 i A-1517 s pripadajućom infrastrukturom"ZAJEDNICA PONUDITELJA:
KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb (nositelj ponude)
KFK d.o.o., Dugoselska 5a, Rugvica"
14103/1728.03.2017.Isporuka zasuna 36", 150 lbs, RF s elektromotornim pogonomOMV-INDOIL, Gospodarska ul. 18, 10255, Donji Stupnik
1594/1730.03.2017.Sustava za kontinuirano mjerenje kvalitete gušenja na svjetlovoduMJERNE TEHNOLOGIJE, Kutnjački put 12, 10000, Zagreb
1699/1731.03.2017.Dijelovi za filtere na sustavu naftnih derivata "PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o.
Zagrebačka 2/a, Velika Ostrma, 10370 Dugo Selo"
17123/1706.04.2017.Ortofoto monitoring – periodična obnova digitalnog ortofota duž svih trasa JANAF-aZAJEDNICA PONUDITELJA: GEODETSKI ZAVOD d.d., Ruđera Boškovića 20, 21000 Split i GEOKARTA d.o.o., 21000 Split, Mažuranićevo šetalište 14
18147/1711.04.2017.Izvođenje radova na pojačanom održavanju objekata radionice na Terminalu SisakP.G.P. d.o.o., Kutjevačka 8, Zagreb
19138/1714.04.2017.Rekonstrukcija sustava odvodnje na T. Žitnjak sa iuzgradnjom biorotora i pripadajućih cjevovoda AMB GRADNJA d.o.o. Prilaz Baruna Filipovića 15, 10000 Zagreb
20152/1714.04.2017. Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda JANAF-a d.d. na trasi Omišalj - SisakSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
21158/1726.04.2017.Isporuka i ugradnja zamjenskih aktuatora na Terminalu OmišaljZAJEDNIČKA PONUDA: ELEKTROTRADE d.o.o., Čanićeva 14, 10 000 Zagreb i ELEKTROWAT d.o.o., Jure Novoselca 1, 10 290 Zaprešić
22171/1728.04.2017.Zamjena 6 kV elektromotora mE7106 i m E7107 na Terminalu Omišalj i zamjena 6 kV elektromotora mE2601 i mE2701 na Terminalu Sisak po odredbi "ključ u ruke"TURBOMEHANIKA d.o.o., Slavonska 1a, Kutina
23194/1715.05.2017.Isporuka kuglastih slavinaPAR LUX d.o.o., Duga ulica 2, Donja Lomnica
24225/1707.06.2017.Sustav za praćenje integriteta cjevovoda"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
25227/1709.06.2017.Isporuka ventila za MS SotinPAR LUX d.o.o., Duga ulica 2, Donja Lomnica
26257/1714.06.2017.Računalna opremaTECOMTRADE d.o.o., Hrvatskog proljeća 20a, 10000 Zagreb
27256/1726.06.2017.Sigurnosni sustav priključnih naprava za sprečavanje pada s visinaMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
28280/1705.07.2017.Ispitivanje stanja cjevovoda Ø 36" inteligentnim pigom na trasi nafovoda Omišalj - SisakROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
29288/1710.07.2017.Modernizacija i proširenje sustava tehničke zaštite na blok stanicama na trasi JANAF-a od OS Dobra do BS SotinTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
30291/1712.07.2017.Modernizacija vatrodojave i gašenja spremnika A-9801 s integracijom u sustav tehničke zaštite na OS Dobra - faza CTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
31345/1701.08.2017.Implementacija poslovno računovodstvenog programa PantheonDATA-LINK, Zadarska ulica 80, 10000 Zagreb
32337/1731.08.2017.Najam svjetlovodne veze u razdoblju od 36 mjeseci od dana omogućavanja spajanja optike između lokacija JANAF, d.d. Miramarska cesta 24, Zagreb i Terminala Sisak, Capraške poljane 47b, Sisak (s predvidivim početkom najma u veljači 2018. godine)"UNIVERZALNE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb"
33369/1701.09.2017.Izvođenje radova zamjene signalnih, upravljačkih i napojnih kabela NN razvoda u GTS i KZP na Terminalu Omišalj – IV FAZA JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
34361/1704.09.2017.Nabava usluga mobilne telefonije u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, novih pretplatničkih brojeva i mobilnih uređajaTELE 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, 10 000 Zagreb
35373/1706.09.2017.Radovi na sanaciji AB površine tankvana spremnika A-1510 te uređenju odvodnje zaštitnih građevinaP.G.P. d.o.o., Avenija Dubrava 124, Zagreb
36378/1708.09.2017.BONPET tekućina za gašenje požaraMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
37408/1729.09.2017.Dobava i polaganje kabela i prespojnih kutija za sklopke razine na spremnicima sirove nafte JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
38425/1711.10.2017.Modernizacija sustava za gašenje objekta Priveza 1 i 2 i spremnika A-1606 na Terminalu Omišalj"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
39447/1712.10.2017.Poslovi kontrole količine i kvalitete nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF-a tijekom 2018. godineJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
40464/1713.10.2017.Prijevoz radnika JANAF-a Terminala Omišalj radnim danom na relaciji Rijeka - Omišalj - Rijeka"AUTOTRANS d.o.o.
Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres"
41519/1702.11.2017.Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda JANAF-a, d.d. na trasi Sisak – Slavonski BrodSOKOL d.o.o. H. V. Hrvatinića 11, Vinkovci
42610/1721.11.2017Poslovi kontrole količine i kvalitete nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF-a tijekom 2018. godineCROATIAINSPECT d.o.o. 10000 Zagreb, Tkalčićeva 7/4
43627/1728.11.2017.Usluga profesionalne vatrogasne djelatnosti na Terminalu SisakINA – Industrija nafte d.d. Av. V. Holjevca 10, 10000 Zagreb
44625/1713.12.2017. Izvođenje radova rekonstrukcije Mjerne stanice Sotin - nabava, isporuka i ugradnja opreme te izgradnja kontrolne zgrade s pripadajućim instalacijama i infrastrukturom i njihovo povezivanje u postojeće sustave Mjerne stanice SotinJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2017. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2018. g.
1577/1711.12.2017.Izvođenje radova zamjene signalnih, upravljačkih i napojnih kabela NN razvoda u GTS i KZP na Terminalu Omišalj – IV FAZA te polaganje novih kabela za sklopke razine na spremnicima sirove nafte na Terminalu Omišalj."Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
2665/1727.12.2017.Bonpet tekućina za gašenje požaraMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
3686/1728.12.2017."Građevinski radovi na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a:
GRUPA A: Trasa Sisak - Slavonski Brod
GRUPA B: Trasa Omišalj - Sisak"
"GRUPA A
ZAJEDNICA PONUDITELJA: VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo 314, 51 227 Kukuljanovo (nositelj ponude) i SOKOL d.o.o., H.V.Hrvatinića 11, 32 100 Vinkovci

GRUPA B
SOKOL d.o.o, H.V.Hrvatinića 11, 32 100 Vinkovci"
4695/1729.12.2017.Sanacija cesta na Terminalu Omišalj GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk
JAVNA NADMETANJA OBJAVLJENA U 2018. g. - UGOVORI SKLOPLJENI U 2018. g.
1664/1704.01.2018.Pružanje usluge održavanja sustava tehničke zaštite i sustava vatrodojave i gašenja požara te integriranih programskih rješenja na objektima JANAF-aTEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
2685/1705.01.2018.Generalni remont hidrodinamičke spojnice VOITH R17K pumpnog agregata P-7107 na Terminalu OmišaljVOITH TURBO d.o.o., Grebenščica 11, Zagreb
3687/1709.01.2018.Izgradnja sustava električnog grijanja skretnica na Terminalu Žitnjak"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
4692/1709.01.2018.Nabava novog tehničkog vozila za tehničke intervencije na lokacijama JANAF-a"ZIEGLER d.o.o.
Rakitnica 2, 10040 Zagreb"
5710/1716.01.2018.Zaštita od korozije spremnika A-2502 na Terminalu Sisak u sklopu generalnog remontaSikol antikorozivna zaštita d.o.o., Capraška ulica 12, 44 000 Sisak
6660/1718.01.2018.Modernizacija sustava naftnih derivata - zamjena ormara Privez 1 RPND i Privez 2 RPND JAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
7673/1725.01.2018.Obnova fasade, krova i pratećih instalacija GTS Melnice"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
89/1825.01.2018.Izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene dijela skladišne građevine za garažni prostor na TŽIINEL MONTAŽA d.o.o. Dane Duića 3, 10000 Zagreb i PALIR d.o.o., Ul. Dane Duića 3, 10000, Zagreb
937/1802.02.2018.Dogradnja sustava tehničke zaštite kolnog ulaza i perometra T. Omišalj TEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb
1021/1806.02.2018.Proširenje – dogradnja postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte i derivata na Terminalu Omišalj, Terminalu Sisak, Terminalu Virje i Terminalu Slavonski Brod"ZAJEDNICA PONUDITELJA: S.C.A.N. d.o.o., Buzinski prilaz 38, 10010 Zagreb (nositelj ponude) i
EKONERG d.o.o., Koranska 5, 10000 Zagreb,
IVICOM CONSULTING d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Zagreb,
INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o., SR Njemačke 10, 10000 Zagreb "
1136/1806.02.2018.Održavanje postojećeg ispusta separatora Terminala OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
1276/1819.02.2018.Prijevozne prikolice za gašenje BONPET tekućinomMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
1399/1821.02.2018.Usluga profesionalne vatrogasne djelatnosti na Terminalu Žitnjak za razdoblje od 10.03.2018. do 09.03.2019. (uslugu obavlja vatrogasna postrojba s 22 profesionalna vatrogasca zajedno sa zapovjednikom postrojbe i zamjenikom zapovjednika, vozilima i opremomJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
14104/1828.02.2018.Izvođenje radova rekonstrukcije Mjerne stanice Sotin - isporuka i ugradnja opreme te izgradnja kontrolne zgrade s pripadajućim instalacijama i infrastrukturom i njihovo povezivanje u postojeće sustave Mjerne stanice Sotin"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
15114/1808.03.2018.Predmet javnog nadmetanja je izvođenje strojarsko-bravarskih, cjevarskih i zavarivačkih radova u sklopu glavnog pregleda i radova zamjene cjevovoda sustava vatrozaštite spremnika A-2502 na Terminalu Sisak.ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o.,Savska Opatovina 34, Zagreb
16162/1822.03.2018.Usluge privremenog ustupanja radnikaELECTUS DGS d.o.o., Strojarska 20, 10000 Zagreb
17137/1826.03.2018.Isporuka i implementacija Programskog proizvoda s pripadajućim integracijskim komponentama za podršku upravljanju poslovnim procesima sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okolišaEXPLEO SAVJETOVANJE d.o.o., Augusta Piazze 3, 10000 Zagreb (nositelj ponude) i UTILIS d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 ZAGREB
18175/1806.04.2018.Modernizacija tehnoloških mjernih stanica MS71101 i MS73101 na Terminalu Omišalj, MS25101, MS25111, MS26101, MS27101 i Laboratorij 22 na Terminalu Sisak, MS45101 i MS47101 na Terminalu Virje, MS37101 na Terminalu Slavonski Brod i MS84101 na Mjernoj stanici Sotin."Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
19206/1826.04.2018.Sustav za podizanje razine sigurnosti i usluge informacijske sigurnostiDIVERTO d.o.o., Grada Mainza 19, Zagreb
20222/1803.05.2018.Izvođenje radova održavanja postojećeg ispusta separatora na Terminalu OmišaljJAVNO NADMETANJE PONIŠTENO
21282/1806.06.2018.Nabava etalonskih tekućina i crpke etalonske petlje, umjeravanje etalonskih posuda 100 i 500lETRADEX d.o.o., Benazići 99, 52332 Pićan
22293/1807.06.2018.Isporuka i ugradnja zamjenskih aktuatora na Terminalu SisakZAJEDNICA PONUDITELJA:
ELEKTROTRADE d.o.o. (nositelj ponude)
Baltazara-Adama Krčelića 23, 10290 Zaprešić
i
CONTROL-ELECTRO d.o.o.
Kosirnikova 85, 10000 Zagreb
23211/1808.05.2018.Dogradnja elektroenergetskog sustava Terminala Sisak"Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad"
24212/1808.05.2018.Zamjena prespojnika procesne TK mreže na objektima trase Omišalj - Sisak i nadogradnja kapaciteta na Terminalima Omišalj i SisakZAJEDNICA PONUDITELJA: TEB AUTOMATIKA d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb (nositelj ponude) i R.S.A. INSTALACIJE d.o.o., Treće Pile 4, 10 000 Zagreb
25285/1808.06.2018.Modernizacija sustava naftnih deritvata - zamjena ormara Priveza 1 RPND i Priveza 2 RPNDSIEMENS d.d. Heinzelova 70a, Zagreb
26238/1815.05.2018.Sigurnosni sustav priključnih naprava za spriječavanje pada s visineMATADURA d.o.o. 21000 Split, Uvala baluni bb
27246/1815.05.2018.Implementacija sustava za sigurnu jednosmjernu komunikaciju u točkama spajanja procesne i korporativne mreže"SAGENA INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o.,
Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb"
28248/1818.05.2018.Zamjena regulacijskih ventila i prespoj na glavnim pumpama na Terminalu Virje i ugradnja regulacijskog ventila na Terminalu Slavonski brod
29318/1821.06.2018."Nadogradnja sustava Docuware Faza IV: Digitalizacija procesa nabave i administrativnih procesa te likvidacija računa.
Održavanje postojećeg sustava Docuware (Fazaze i - III)
"
ZAJEDNICA PONUDITELJA: EXPLEO SAVJETOVANJE d.o.o., Garićgradska 9, 10000 Zagreb I CEFIS d.o.o., Hrgovići 97, 10000 Zagreb
30316/1827.06.2018.Proširenje funkcionalnosti Avaya telekomunikacijskog dijela informacijsko-komunikacijskog sustava i podrška proizvođača na rok od 3 godineZAJEDNICA PONUDITELJA: STORM COMPUTERS d.o.o., Savica I. 127, 10 000 Zagreb i SUPRA NET PROJEKT d.o.o., Erlichova 2, 10 000 Zagreb
31267/1828.05.2018.Nadogradnja i migracije postojećih Microsoft serverskih produkata na najnovije (Windows Server 2016)SPAN d.o.o. Koturaška 47, 10000 Zagreb
32270/1830.05.2018.Ispitivanje stanja cjevovoda inteligentim pigom na trasi nafovoda Slavonski Brod - Bosanski BrodROSEN EUROPE B.V, Zutphenstraat 15, 7575 EJ OLDENZAAL, The Netherlands
33268/1830.05.2018.Implemenatacija aplikacija za sprečavanje gubitka podatakaSPAN d.o.o. Koturaška 47, 10000 Zagreb
34331/1802.07.2018.Zamjena signalnih, upravljačkih i napojnih kabela NN razvoja Terminala Omišalj - Privez 1 i 2 - V fazaElektrocentar Petek d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
35344/1810.07.2018.Modernizacija sustava vatrodojave, proširenje sustava tehičke zaštite uz integraciju sa sustavom vatrodojave te modernizacija i upravljanje gašenjem spremničkog prostora Terminala VirjeZAJEDNICA PONUDITELJA: TEHNOZAVOD MARUŠIĆ, XIII Podbrežje 26, 10000 Zagreb i Elektrocentar Petek d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
36351/1813.07.2018.Izvođenje radova održavanja postojećeg ispusta separatora na Terminalu OmišaljZAJEDNICA PONUDITELJA: Obrt DSS Dino Smojver, Šupera 1, Crikvenica i BSK COMMERCE d.o.o. J.P. Kamova 111, Rijeka
37357/1820.07.2018.Izrada projektne dokumentacije "Dopuna manipulativnih i skladišnih kapaciteta Terminala Žitnjak - faza 4"VIRTUS PROJEKT d.o.o., Horvatnica 30, 10000 Zagreb
38409/1830.08.2018.Izvođenje radova automatizacije dijela armature na manipulativnim cjevovodima sustava derivata
39414/1828.08.2018.Usluga kontrole bez razaranja u sklopu glavnog pregleda (generalnog remonta) spremnika A-1502 na Terminalu Omišalj
40417/1830.08.2018.Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu glavnog pregleda (generalnog remonta) spremnika A1502
41424/1830.08.2018.Radovi antikorozivne zaštite na spremniku sirove nafte A-1502 u sklopu generalnog remonta
42447/1813.09.2018.Radovi na sanaciji AB površine tankvane spremnika A-1511 te uređenju odvodnje zaštitnih građevina
43475/1804.10.2018.Građevinski radovi na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda trase Sl. Brod - Sotin (Garčin)
44476/1805.10.2018.Izvođenje radova na izvedbi servisnih cesti spremnika A-2501 i A-2502 na Terminalu Sisak
45486/1815.10.2018.Proširenje i nadogradnja infrastrukture i arhitekture postojećeg Sustava integriteta naftovoda u svrhu podizanja razine informacijske sigurnosti - FAZA I