• Javno nadmetanje br. 2022-0501, objavljeno: 16.08.2022. 11:10

  Rezervni dijelovi uzimača uzoraka - dijelovi za 12 sondi za Terminal Sisak

  POZIV ZA JN 2022-0501.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0481, objavljeno: 09.08.2022. 14:45

  Održavanje sigurnosnih Rittal Micro Data Center Level E IT ormara na lokaciji Terminala Sisak i Upravne zgrade Zagreb

  POZIV ZA JN 2022-0481.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0466, objavljeno: 28.07.2022. 10:10

  Radovi održavanja naftovoda na mostu Repaš preko rijeke Drave na dijelu inundacije

  POZIV ZA JN 2022-0466.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0495, objavljeno: 22.07.2022. 08:00

  Licence - Microsoft

  POZIV ZA JN 2022-0495.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0439, objavljeno: 21.07.2022. 11:55

  Isporuka drenažnih crijeva za potrebe generalnih remonta spremnika sirove nafte

  POZIV ZA JN 2022-0439.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0450, objavljeno: 18.07.2022. 08:00

  Isporuka mobilnih prikolica za gašenje požara sa tankom za pjenilo i samo oscilirajućim monitorom

  POZIV ZA JN 2022-0450.pdf IZMJENA POZIVA ZA JN 2022-0450.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0427, objavljeno: 18.07.2022. 08:00

  AKZ sanacija ukopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2022-0427.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0458, objavljeno: 15.07.2022. 11:35

  Računalna mreža faza I. - analiza i projektiranje

  POZIV ZA JN 2022-0458.pdf IZMJENA POZIVA ZA JN 2022-0458.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0449, objavljeno: 14.07.2022. 08:00

  Nabava pjenila za gašenje požara

  POZIV ZA JN 2022-0449.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0437, objavljeno: 15.06.2022. 12:30

  Građevinska sanacija klizišta Miholjanec, Lipovo Brdo i Donje Zdjelice

  POZIV ZA JN 2022-0437.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0433, objavljeno: 15.06.2022. 12:15

  Isporuka kamiona za distribucijski prijevoz za potrebe Terminala Sisak

  POZIV ZA JN 2022-0433.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0415, objavljeno: 07.06.2022. 16:05

  Nabava filterskih uložaka sustava derivata Terminala Omišalj

  POZIV ZA JN 2022-0415.pdf