• Javno nadmetanje br. 2023-0179, objavljeno: 13.03.2023. 12:15

  Održavanje sustava za vatrodojavu na terminalima i objektima JANAF-a, d.d.

  POZIV ZA JN 2023-0179.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0082, objavljeno: 10.03.2023. 09:35

  Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta za prijavu i smještaj vozača autocisterni i kolne vage na parkiralištu autocisterni Terminala Žitnjak

  POZIV ZA JN 2023-0082.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0150, objavljeno: 09.03.2023. 08:00

  Radovi održavanja sustava tehničke zaštite na objektima JANAF-a, d.d.

  POZIV ZA JN 2023-0150.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0141, objavljeno: 08.03.2023. 12:50

  Detaljni pregled mjernih mjesta katodne zaštite i trase Sisak - Slavonski Brod PCM uređajem

  POZIV ZA JN 2023-0141.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0142, objavljeno: 07.03.2023. 13:50

  Lož ulje ekstra lako za potrebe kotlovnice centralnog grijanja na Terminalu Sisak

  POZIV ZA JN 2023-0142.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0138, objavljeno: 06.03.2023. 14:20

  Interventno održavanje i servisiranje aktuatora Rotork i isporuka rezervnih dijelova na lokacijama JANAF-a, d.d.

  POZIV ZA JN 2023-0138.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0110, objavljeno: 03.03.2023. 12:20

  Hortikultura na terminalu - Održavanje zelenih površina Terminal Omišalj

  POZIV ZA JN 2023-0110.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0176, objavljeno: 28.02.2023. 08:00

  Kontrola bez razaranja prilikom radova na sanaciji manipulativnih cjevovoda na Terminalu Omišalj, Terminalu Sisak, PS Melnice i OS Dobra

  POZIV ZA JN 2023-0176.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0097, objavljeno: 23.02.2023. 08:00

  Ispitivanje dionice Sisak – Slavonski Brod inteligentnim PIG-om i izrada Procjene integriteta – FFP/CGA

  POZIV ZA JN 2023-0097.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0088, objavljeno: 21.02.2023. 15:00

  Godišnji ugovor za isporuku rezervnih dijelova i servis mehaničkih brtvenica centrifugalnih pumpi i miješalica na terminalima Omišalj, Sisak, Virje i Žitnjak

  POZIV ZA JN 2023-0088.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0122, objavljeno: 21.02.2023. 08:00

  Izvođenje radova sanacije zgrade skladišta aditiva, prenamjene skladišne građevine u zgradu garderobe i zajedničkih prostora te uređenje platoa na Terminalu Žitnjak

  POZIV ZA JN 2023-0122.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2023-0102, objavljeno: 20.02.2023. 15:06

  Nabava drenažnih crijeva za potrebe generalnog remonta spremnika

  POZIV ZA JN 2023-0102.pdf