• Javno nadmetanje br. 2019-0381, objavljeno: 06.08.2019. 15:33

  Isporuka Microsoft licenci (trogodišnji ugovor) kroz program pretplate po Microsoft Enterprise Agreement Subscription modelu.

  POZIV ZA JN 2019-0381.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0380, objavljeno: 30.07.2019. 15:47

  Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda JANAF-a, d.d. na trasi Sisak-Slavonski Brod.

  Poziv za JN 2019-0380.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0358, objavljeno: 23.07.2019. 09:07

  Izrada projektne dokumentacije, isporuka, ugradnja i puštanje u pogon Stabilnog automatskog sustava za gašenje požara Bonpet tekućinom čistačke stanice objekta Odušna stanica Dobra po odredbi „ključ u ruke“.

  Poziv za JN 2019-0358.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0320, objavljeno: 16.07.2019. 15:21

  Umjeravanje etalona obujma 100 L i 500 L te organizacija i provedba međulaboratorijske usporedbe, servis etalona obujma 3000 L s pripadajućom prikolicom i najam etalonske posude 2500 L.

  POZIV ZA JN 2019-0320.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0331, objavljeno: 12.07.2019. 12:59

  Izrada Izvedbenog projekta za zamjenu zasuna na manipulativnim cjevovodima na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2019-0331.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0342, objavljeno: 11.07.2019. 11:49

  Izvođenje generalnog remonta hidrodinamičke spojnice Voith (tip R17 K) pumpnog agregata P-7105 na Terminalu Omišalj, po odredbi „ključ u ruke“

  POZIV ZA JN 2019-0342.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0347, objavljeno: 10.07.2019. 11:22

  IZMJENA - Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda JANAF-a, d.d. na trasi Omišalj - Sisak

  POZIV ZA JN 2019-0347.pdf IZMJENA POZIVA ZA JN 2019-0347.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0338, objavljeno: 09.07.2019. 10:40

  Obavljanje usluge na sustavu za podizanje razine sigurnosti i usluge informacijske sigurnosti – Information Security Management

  POZIV ZA JN 2019-0338.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0325, objavljeno: 08.07.2019. 15:19

  Izvođenje radova održavanja sustava detekcije i praćenja objekata (STSS-C) te detekcije izlijevanja nafte i naftnih derivata na priobalnom području Terminala Omišalj

  POZIV ZA JN 2019-0325.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0330, objavljeno: 05.07.2019. 09:39

  Izvođenje radova sanacije, adaptacije i modernizacije investicijskog skladišta rezervnih dijelova s okolnim površinama na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2019-0330.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0298, objavljeno: 02.07.2019. 11:24

  Isporuka novog SN elektromotora vertikalne centrifugalne pumpe – BOOSTER pumpe radi osiguranja daljnjeg pouzdanog višegodišnjeg rada glavne pumpaone na Terminalu Sisak

  POZIV ZA JN 2019-0298.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0311, objavljeno: 27.06.2019. 15:02

  Izvođenje radova na modernizaciji i proširenju sustava tehničke zaštite na blok stanicama na trasi naftovoda od OS Dobra do Terminala Omišalj te BS Ruščica

  POZIV ZA JN 2019-0311.pdf