• Javno nadmetanje br. 2019-0517, objavljeno: 31.10.2019. 13:08

  Izvođenje radova zamjene ormara s ulazno/izlaznim modulima sustava derivata na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2019-0517.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0514, objavljeno: 29.10.2019. 15:16

  Izvođenje radova na modernizaciji i proširenju sustava tehničke zaštite na Mjernoj stanici Sotin

  POZIV ZA JN 2019-0514.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0513, objavljeno: 29.10.2019. 15:02

  Izvođenje radova implementacije sustava stalnog akustičkog nadzora pristupa trasi naftovoda između Blok stanice Prekopa i Blok stanice Vojnić

  POZIV ZA JN 2019-0513.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0475, objavljeno: 24.10.2019. 10:50

  Izgradnja separatora i dijela kolektora potencijalno zauljene kanalizacije na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2019-0475.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0487, objavljeno: 15.10.2019. 15:02

  Izvođenje građevinskih radova na sanaciji AB površine tankvane spremnika A-1502 te uređenju odvodnje zaštitnih građevina na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2019-0487.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0467, objavljeno: 27.09.2019. 15:14

  Isporuka osobne zaštitne odjeće

  POZIV ZA JN 2019-0467.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0382, objavljeno: 03.09.2019. 15:03

  Izvođenje radova modernizacije sustava dodavanja biodiesela – regulacija sustava grijanja biodiesela na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2019-0382.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0406, objavljeno: 21.08.2019. 14:48

  Izvođenje radova dopune manipulativnih i skladišnih kapaciteta Terminala Žitnjak u sklopu 4. faze – Opremanje i nadopuna otoka 2, 3 i 4, povezivanje spremnika i ostali zahvati 4. faze

  POZIV ZA JN 2019-0406.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0393, objavljeno: 12.08.2019. 11:17

  Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje sustava dodavanja biogoriva i aditiva u sklopu 4. faze Dopune manipulativnih i skladišnih kapaciteta Terminala Žitnjak

  POZIV ZA JN 2019-0393.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0383, objavljeno: 08.08.2019. 15:22

  Izvođenje radova zamjene signalnih, upravljačkih i napojnih kabela te elektroinstrumentacijskih kabela sklopki razine sustava naftnih derivata Terminala Omišalj – VI. Faza

  POZIV JN 2019-0383.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0391, objavljeno: 08.08.2019. 12:57

  Isporuka i ugradnja opreme za mehaničko odvajanje čestica i odvajanje vode na Terminalu Žitnjak – IV. FAZA

  POZIV ZA JN 2019-0391.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2019-0385, objavljeno: 07.08.2019. 09:18

  Isporuka autodizalice

  Poziv za JN 2019-0385.pdf