• Javno nadmetanje br. 2020-0541, objavljeno: 10.12.2020. 16:05

  Usluga vještačenja na zemljištima i biljnim nasadima na svim dionicama trase naftovoda u 2021. godini.

  POZIV ZA JN 2020-0541.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0492, objavljeno: 04.12.2020. 15:02

  Izvođenje radova mehaničko-kemijskog čišćenja spremnika A-1501 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2020-0492.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0543, objavljeno: 30.11.2020. 15:25

  Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF-a, d.d. tijekom 2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0543.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0515, objavljeno: 27.11.2020. 15:30

  Obavljanje usluge tjelesne zaštite objekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-a, d.d.: Upravnoj zgradi Zagreb, Terminalu Žitnjak, Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice, Odušnoj stanici Dobra, Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i Mjernoj stanici Sotin od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0515.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0502, objavljeno: 26.11.2020. 15:02

  Izvođenje strojarskih radova održavanja objekata Terminala Žitnjak tijekom 2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0502.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0480, objavljeno: 25.11.2020. 15:12

  PONIŠTENO - Izvođenje građevinskih radova sanacije pokosa iza pomoćne građevine “Gramat” kod pumpaone morske vode na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2020-0480.pdf PONIŠTENJE POZIVA ZA JN 2020-0480.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0496, objavljeno: 20.11.2020. 15:22

  Isporuka rezervnih dijelova i servis mehaničkih brtvenica pumpi i miješalica

  POZIV ZA JN 2020-0496.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0505, objavljeno: 20.11.2020. 15:19

  Godišnje održavanje za CheckPoint i Kemp tehnologije s korisničkom podrškom

  POZIV ZA JN 2020-0505.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0460, objavljeno: 05.11.2020. 09:46

  Izvođenje radova sanacije pristupnog mosta Veza 1 i 2 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2020-0460.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0452, objavljeno: 29.10.2020. 15:15

  Izvođenje strojarsko-bravarskih, cjevarskih i zavarivačkih radova u sklopu glavnog pregleda (generalnog remonta) spremnika A-1501 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2020-0452.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0419, objavljeno: 23.10.2020. 14:02

  Izvođenje strojarskih radova izrade nove instalacije i priključaka za prihvat autocisterni na Terminalu Žitnjak

  POZIV ZA JN 2020-0419.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0435, objavljeno: 23.10.2020. 09:02

  Isporuka kuglastih slavina Ø 16“ 150 Lbs sa reduktorom i električnim aktuatorom (2 komada), nadzor nad ugradnjom slavina i spajanjem aktuatora, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad

  POZIV ZA JN 2020-0435.pdf