• Javno nadmetanje br. 2021-0114, objavljeno: 23.03.2021. 16:37

  Isporuka rezervnih dijelova hidrodinamičkih spojnica Voith glavnih pumpi za sirovu naftu

  POZIV ZA JN 2021-0114.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2021-0049, objavljeno: 18.02.2021. 08:00

  Izvođenje građevinskih radova sanacije pokosa iza pomoćne građevine “Gramat” kod pumpaone morske vode na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2021-0049.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2021-0014, objavljeno: 27.01.2021. 08:30

  Izvođenje strojarsko-bravarskih, cjevarskih i zavarivačkih radova u sklopu glavnog pregleda (generalnog remonta) spremnika A-1501 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2021-0014.pdf IZMJENA POZIVA ZA JN 2021-0014_23_22021.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0623, objavljeno: 15.01.2021. 08:35

  Izvođenje strojarsko-bravarskih i zavarivačkih radova u sklopu glavnog pregleda spremnika TK 6206 A/B, TK 6207 A/B, TK 6204 i TK 6208 na Terminalu Žitnjak

  POZIV ZA JN 2020-0623.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0622, objavljeno: 11.01.2021. 08:26

  Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda JANAF-a, d.d. na trasi Sisak – Slavonski Brod

  POZIV ZA JN 2020-0622.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0640, objavljeno: 08.01.2021. 12:04

  Detaljni pregled aktuatora (Rotork i Limitorque) na ventilima terminala i trasi naftovoda JANAF-a, d.d. tijekom 2021. i 2022. godine

  POZIV ZA JN 2020-0640.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0590, objavljeno: 07.01.2021. 08:33

  Izvođenje radova zaštite od korozije u sklopu remonta spremnika sirove nafte A-1501 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2020-0590.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0643, objavljeno: 07.01.2021. 08:33

  Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF- a, d.d. od 01.03.2021. do 31.12.2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0643.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0541, objavljeno: 10.12.2020. 16:05

  Usluga vještačenja na zemljištima i biljnim nasadima na svim dionicama trase naftovoda u 2021. godini.

  POZIV ZA JN 2020-0541.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0492, objavljeno: 04.12.2020. 15:02

  Izvođenje radova mehaničko-kemijskog čišćenja spremnika A-1501 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2020-0492.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0543, objavljeno: 30.11.2020. 15:25

  Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF-a, d.d. tijekom 2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0543.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0515, objavljeno: 27.11.2020. 15:30

  Obavljanje usluge tjelesne zaštite objekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-a, d.d.: Upravnoj zgradi Zagreb, Terminalu Žitnjak, Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice, Odušnoj stanici Dobra, Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i Mjernoj stanici Sotin od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0515.pdf