Materijali za Glavnu skupštinu JANAF-a

Glavna skupština - srpanj 2022.

Glavna skupština - prosinac 2021.

Glavna skupština - Izvanredna Glavna skupština - siječanj 2022.

Glavna skupština - 2021.