Materijali za Glavnu skupštinu JANAF-a

Glavna skupština - 1. veljača 2012.

Glavna skupština - 2010.