Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica (GIKU-UOU-DION) za 2019. godinu