Poziv za Redovnu Glavnu skupštinu JANAF-a d.d.

22.05.2020. 15:56

Zagreb – Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d. održat će se u četvrtak, 2. srpnja 2020. godine s početkom u 12,00 sati u hotelu International u Zagrebu, Miramarska cesta 24.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije 6 dana prije održavanja iste, ne računajući dan održavanja i dan prispijeća prijave Društvu, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje te koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njenog održavanja.

Poziv za Skupštinu zajedno s ostalim materijalima vezanim uz njezino održavanje možete preuzeti ovdje.