Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

25.07.2019. 15:04

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u petak, 26. srpnja 2019. godine u 14.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d..