Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

26.07.2018. 13:46

Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objavit će u petak, 27. srpnja 2018. godine u 15.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Navedeni Izvještaji bit će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.