Najava objave nerevidiranih rezultata poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

23.02.2018. 16:23

Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine u 14:00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.