Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023.