VAŽNO! Obavijest - uvođenje novih sigurnosnih mjera protiv bolesti COVID-19

16.11.2021. 16:00

Zagreb - U svrhu poduzimanja daljnjih mjera radi zaštite od bolesti uzrokovane COVID-om 19, Uprava JANAF-a upućuje obavijest svim svojim poslovnim partnerima.

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenog 2021., radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19, a za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, od utorka, 16.11.2021., svi poslovni partneri koji dolaze u poslovne prostorije Društva, svi pružatelji usluga koji pružaju usluge u tim prostorima, druge osobe koje dolaze po bilo kojoj osnovi i izvođači radova na lokacijama Društva, kao i na trasi naftovoda, dužni su na svim lokacijama Društva pokazati na uvid valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.

Sve osobe koje borave u službenim prostorijama Društva, obvezne su i dalje pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Informacije o obradi osobnih podataka o zdravlju u kontekstu izvanredne situacije izazvane COVID-19 virusom

Odluka Stožera civilne zaštite od 12.11.2021. valjan je pravni temelj za obradu podataka putem EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta odnosno rezultata testiranja te se ova obrada smatra zakonitom.

Budući da podaci o zdravlju predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka prema Općoj Uredbi o zaštiti podataka (GDPR), JANAF, d.d. kao voditelj obrade vodi računa da obrada istih bude nužna i proporcionalna, a osobni podaci primjereni, relevantni i ograničeni samo na ono što je nužno u odnosu na svrhu u koju se obrađuju, a sukladno načelima iz članka 5. Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Isti podaci ne smiju i neće biti korišteni u nikakve druge svrhe osim one navedene u predmetnoj Odluci Stožera civilne zaštite.

Prikupljeni osobni podaci neće biti učinjeni dostupnima neovlaštenim trećim osobama, a JANAF, d.d. kao voditelj obrade poduzet će odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite podataka. Navedene osobne podatke JANAF, d.d. neće prikupljati i pohranjivati, već se isti daju isključivo na uvid prilikom svakog dolaska u poslovne prostorije Društva ili izvođenja radova na lokacijama i duž trase naftovoda.