Sjednica NO JANAF-a d.d.

01.06.2010. 09:15

Zagreb - Sjednica Nadzornog odbora JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, održana je danas, 01. lipnja 2010. godine.

Na održanoj je sjednici, Nadzorni odbor usvojio prethodno objavljeno Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2010. godine te se suglasio s odlukom Uprave o sazivanju Glavne skupštine Društva, koja će se održati 19. srpnja 2010. godine.

Glavnoj skupštini bit će predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
  2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini;
  3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2009. godini;
  4. Donošenje Odluke o upotrebi ostatka dobiti za 2009. godinu;
  5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanje rada) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2009. godini;
  6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanje rada) članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva za 2009. godini;
  7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu;

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 27. srpnja 2010. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Poziv za Skupštinu objavit će se u Vjesniku, Narodnim Novinama i na internetskim stranicama Društva dana 09. lipnja 2010. godine.