Poslovanje -a za razdoblje siječanj-rujan 2006.

21.03.2007. 13:43

Jadranski naftovod dioničko društvo (JANAF d.d.) ostvario je u prvih devet mjeseci neto dobit od 26,7 milijuna kuna, što je 30,0 posto više nego lani u istom razdoblju kad je dobit iznosila 20,5 milijuna kuna.

Ukupni prihodi tvrtke u prvom polugodištu povećani su za gotovo 13 milijuna kuna na 228,7 milijuna kuna. Povećanje prihoda rezultat je rasta prihoda od prodaje u zemlji i to za 10,9 posto na 65,7 mil. kuna te rasta prihoda od kamata i ostalih financijskih prihoda koji su povećani sa 8,6 na 20,6 milijuna kuna.

Rast ukupnih prihoda od 5,9 posto bio je gotovo dvostruko viši od porasta ukupnih rashoda koji su porasli za 3,4 posto i u prvih devet mjeseci dosegnuli iznos od 202,0 milijuna kuna. U posljednjih devet mjeseci smanjena su potraživanja od kupaca za gotovo tri četvrtine na 20,6 milijuna kuna, a značajno je smanjena i zaduženost tvrtke.

U spomenutom razdoblju investirano je 67,5 mil. kuna vlastitih novčanih sredstava. Istovremeno, ostvaren je pozitivan novčani tijek, uz visoke koeficijente tekuće i ubrzane likvidnosti.