Održana Izvanredna Glavna skupština JANAF-a d.d.

23.01.2023. 13:12

Zagreb – Izvanredna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) održana je u ponedjeljak, 23. siječnja 2023. godine, kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 909.951 dionica na koje otpada 90,30 % temeljnog kapitala Društva.

Na prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora objavljenom u Pozivu za Skupštinu, pod točkom 2. Dnevnog reda, zaprimljen je protuprijedlog dioničara Republike Hrvatske da se za članove Nadzornog odbora izaberu Josip Spajić, Marijo Rođak i Ivica Nuić na mandat do provedbe postupka izbora članova Nadzornog propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže šest mjeseci od dana donošenja Odluke o izboru članova Nadzornog odbora. O protuprijedlogu je odlučivalo 100% prisutnih dioničara te je isti jednoglasno usvojen pa se iz tog razloga o prijedlogu Odluke o izboru članova Nadzornog odbora objavljenom u Pozivu za Skupštinu nije glasovalo.

Nadzorni odbor Društva sada ima šest članova, a predsjednik Nadzornog odbora je Nina Ban Glasnović.