Održana Izvanredna Glavna skupština JANAF-a

28.12.2017. 14:46

Zagreb – Izvanredna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) održana je danas, 28. prosinca 2017. godine, a kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 912.210 dionica na koje otpada 90,53% temeljnog kapitala Društva te su isti usvojili prijedloge Odluka kako su objavljene u Pozivu za Glavnu skupštinu, izuzev prijedloga Odluke pod točkom 3. objavljenog Dnevnog reda, o kojoj se na zahtjev dioničara CERP, MIDIM/HZMO i MIDIM/RH, koji zajednički raspolažu sa 791.096 glasova, nije raspravljalo. Pod točkom 3. objavljenog Dnevnog reda, dioničari CERP, MIDIM/HZMO i MIDIM/RH, koristili su se pravom na stavljanje spomenutog protuprijedloga, koji je usvojen sa 791.096 glasova što predstavlja 100% temeljnog kapitala na temelju kojih su dani valjani glasovi. Protiv protuprijedloga nije bilo danih glasova, a dioničari koji zajednički raspolažu sa 121.114 glasova suzdržali su se od glasanja.

O prijedlogu Odluke pod točkom 2. odlučivalo je 100% nazočnih dioničara te je isti usvojen s 910.866. glasova u obliku u kojem je objavljen u Pozivu za Skupštinu. 1.344 glasova dano je protiv objavljenog prijedloga.