Održana Glavna skupština JANAF-a

31.08.2012. 16:47

Zagreb – Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d. održana je u danas, 31. kolovoza 2012. godine, u prostorijama Društva u Zagrebu, a nazočili su joj dioničari koji zajednički raspolažu s 969 593 dionice, a na koje otpada 96,2224% temeljnog kapitala Društva.

Dioničari su sa 100% valjano danih glasova usvojili sve objavljene prijedloge Odluka, odnosno sve su Odluke donesene s 969 593 glasa u obliku kako su i bile predložene u Pozivu za Skupštinu.