Održan radni sastanak predsjednika uprave JANAF-a i župana Koprivničko-križevačke županije

17.12.2008. 11:19

Koprivnica - Predsjednik Uprave Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, Ante Markov i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, održali su u srijedu 17. prosinca 2008. godine, radni sastanak u Koprivnici.

Na sastanku se razgovaralo o nekoliko važnih tema vezanih uz buduću suradnju Županije i JANAF-a d.d. Jedna od tema bila je premještanje dijela naftovoda na području Koprivničko-križevačke županije sa sadašnje lokacije unutar prostora poduzetničke zone u Koprivničkom Ivancu, uz budući koridor Podravske brze ceste, dok se druga tema odnosila na usklađivanje prostorno planske dokumentacije jedinice lokalne samouprave (Koprivnički Ivanec), s Prostornim planom Koprivničko križevačke županije, a sve prema idejnom rješenju stručnih službi JANAF-a.

Radnom sastanku su nazočili i suradnici župana Korena, kao i potpredsjednik Sabora RH Josip Friščić.