Objavljeni rezultati poslovanja JANAF-a za treći kvartal 2016. godine

28.10.2016. 14:00
Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objavio je danas, 28. listopada 2016. godine, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine. Navedeni Izvještaji objavljeni su i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te su dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d. Ovdje u cIjelosti možete pogledati navedene Izvještaje.