Objava za medije

28.01.2011. 09:14

Zagreb – U povodu danas, 28. siječnja 2011. godine, iznesenih netočnih navoda u sklopu rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata u Hrvatskom saboru od strane saborskog zastupnik Zlatka Koračevića, a u ime Kluba zastupnika HNS-HSU, o kupnji JANAF-ovog Terminala Žitnjak, upućujemo sljedeće priopćenje:

JANAF d.d. sklopio je 3. lipnja 2009. godine s tvrtkom DIOKI d.d. ugovor o kupoprodaji dijela nekretnine na lokaciji Žitnjak - Zagreb s 42.000 m3 postojećeg terminala s pratećom i željezničkom infrastrukturom (ranžirni kolodvor) za JANAF-ov terminal za naftne derivate.

Prije ostvarenja ovog projekta, napravljene su dva neovisna procjeniteljska izvješća od strane ovlaštenog sudskog vještaka, koju je naručila Uprava, i od strane poznate procjeniteljske međunarodne tvrtke, koju je naručilo Nadzorni odbor, te je temeljem toga JANAF zaključio kupoprodajni ugovor, a ostvarivanje ovog projekta omogućili su, također, JANAF-ovi dobri poslovni rezultati i poslovni planovi, kao i studija isplativosti za Terminal Žitnjak.

Naime, Terminal Žitnjak je jedini terminal adekvatan za realizaciju regionalnog centra za skladištenje naftnih derivata za središnju Hrvatsku, jer svojim položajem gravitira prema velikom potrošačkom centru Zagrebu i dobro je povezan prometnom infrastrukturom kako sa svim dijelovima Hrvatske, tako i sa državama jugoistočne i srednje Europe. Po završetku rekonstrukcije regionalnog centra, koja će se provoditi u više faza uvažavajući najviše sigurnosne i tehnološko-tehničke standarde, Terminal Žitnjak bit će najsuvremeniji i najmoderniji „tank farm“, odnosno terminal u Jugoistočnoj Europi za skladištenje naftnih derivata kako za obvezne državne zalihe, tako i za komercijalne svrhe.

Također, obveza je Društva da sukladno čl. 7 Plana osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda (NN 149/09) osigura na Terminalu Žitnjak dodatne skladišne kapacitete od 120.000m3 za potrebe skladištenja obveznih zaliha naftnih derivata.

Ovom prilikom, također, želimo napomenuti kako se razvojni planovi budućeg regionalnog centar JANAF Žitnjak temelje i na iskustvima OMV-a, koji ima „tank farm“ (terminal naftnih derivata) u Beču u neposrednoj blizini rijeke Dunav, a koji je jedan od najvećih skladišnih prostora u Europi.

Isto tako, želimo istaknuti kako je JANAF d.d. pokrenuo veliki investicijski ciklus šireći svoje spremničke kapacitete za skladištenje obveznih i komercijalnih zaliha nafte i naftnih derivata na Terminalima u Sisku i Omišlju s obzirom da trenutni JANAF-ovi skladišni kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe tržišta. Pri toma ističemo kako se pojavljuje sve veća potreba za skladištenjem nafte i naftnih derivata, a tome u prilog ide i podatak da su naši sadašnji i budući kapaciteti za skladištenje unaprijed rasprodani.

Nadalje, u posljednje dvije godine bilježimo najbolje rezultate u povijesti JANAF-a i zahvaljujući upravo djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata te je dobit u 2009. iznosila gotovo 119 milijuna kuna, a nastavak dobrih poslovnih rezultata potvrdit će se i za 2010. godinu.

Iz svega navedenog proizlazi kako su dosadašnji i budući poslovni planovi i investicije JANAF-a d.d. temeljeni prema zahtjevima tržišta, a ne vođeni privatnim i političkim interesima.

Stoga, smatramo da baš ovakav istup zastupnika Koračevića unosi politiku u poslovanje JANAF-a te smo spremni odgovoriti na sva pitanja vezana uz Terminal Žitnjak i poslovanje JANAF-a u cijelosti.