Obavijest o Zaključku Vlade Republike Hrvatske kojim se predlaže izbor članova Nadzornog odbora društva JANAF, d.d.

17.07.2023. 14:02

Zagreb - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine donijela Zaključak, klasa: 080-02/23-01/45, ur.broj: 50301-15/28-23-02 kojim se Glavnoj skupštini društva JANAF, d.d. predlaže da za članove Nadzornog odbora izabere Marija Rođaka, mr. sc. Ivicu Nuića i Božicu Makar do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže na razdoblje od šest mjeseci.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske možete pogledati ovdje.